Dienstleistungen - 304730-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Reszel: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2020/S 124-304730

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 122-299455)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Reszel
Postanschrift: ul. Rynek 24
Ort: Reszel
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-440
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamil Rozberg
E-Mail: krozberg@ugreszel.pl
Telefon: +48 897553929

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gminareszel.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Reszel

Referenznummer der Bekanntmachung: TB-ZP.271.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot umowy obejmuje odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych stałych zmieszanych i segregowanych:

1) szacunkowa ilość odpadów komunalnych stałych zmieszanych 1 625,00 Mg;

2) szacunkowa ilość odpadów komunalnych stałych segregowanych 505,00 Mg, z tego: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 175,00 Mg, papier i tektura – 75,00 Mg, szkło – 85,00 Mg, bio – 170,00 Mg;

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym:

a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów;

b) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury;

c) szkła, opakowań szklanych;

d) tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metalu, opakowań wielomateriałowych;

e) odpadów zielonych i ulegających biodegradacji;

f) mebli i odpadów wielkogabarytowych;

g) zużytych opon;

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

i) odpadów niebezpiecznych (m.in. leki, akumulatory itp.).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 122-299455

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.3
Anstatt:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

muss es heißen:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: