Supplies - 304751-2016

Display compact view

02/09/2016    S169

Poland-Zielonka: Artillery

2016/S 169-304751

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
National registration number: PL1250000208
Postal address: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
Town: Zielonka
Postal code: 05-220
Country: Poland
For the attention of: Mieczysław Sienkiewicz
E-mail: witu@witu.mil.pl
Telephone: +48 227614680
Fax: +48 227614446

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.witu.mil.pl

I.2)Type of the contracting authority
Other: instytut badawczy
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Dostawa lufy balistycznej kal. 120X570 MM do systemu Leopard.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
NUTS code
II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego (Ośrodek Badań Dynamicznych w Stalowej Woli) zespołu lufy balistycznej (z osłoną) o długości 44 kalibrów i długości komory nabojowej 570 mm przystosowanej do montażu w zespole kołyski armaty Rheinmetall 120 mm L44 mm (standard NATO) z dwoma gniazdami w komorze nabojowej lufy do wkręcenia piezoelektrycznych czujników ciśnienia (gwint M12x1).
—Wymagania dodatkowe:
lufa fabrycznie nowa lub używana z ilością strzałów nie większą od 250 obliczoną według nw. przelicznika:
*strzał pociskiem HE, jako x1;
*strzał pociskiem podkalibrowym ćwiczebnym, jako x1,5;
*strzał pociskiem podkalibrowym bojowym, jako x3.
— książka lufy z wpisem resursu technicznego potwierdzającą ilość
oddanych strzałów,
— protokół technicznego odbioru potwierdzający dopuszczenie lufy
do użytku bojowego,
— gwarancja obejmująca przydatność lufy do strzelania – 24 miesiące
lub łącznie 1250 strzałów według ww. przelicznika.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

35322000 Artillery

II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. CENA. Weighting 80
2. TERMIN DOSTAWY. Weighting 20
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
ZP/18/16/L3/KO
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Simplified contract notice on a dynamic purchasing system

Notice number in the OJEU: 2016/S 075-131556 of 16.4.2016

Section V: Award of contract

V.1)Date of contract award decision:
V.2)Information about offers
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Mario International Technology Service Sp. z o.o.
Postal address: ul. Plebiscytowa 1
Town: Gliwice
Postal code: 44-100
Country: Poland

V.4)Information on value of contract
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.4)Date of dispatch of this notice:
31.8.2016