Supplies - 304765-2021

Submission deadline has been amended by:  346784-2021
18/06/2021    S117

Romania-Valea Iașului: Medical equipments

2021/S 117-304765

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei”
National registration number: 4122019
Postal address: Str. Armand Călinescu nr. 5
Town: Valea Iașului
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 117795
Country: Romania
Contact person: Purcoi Tragaista Alina
E-mail: postmaster@spviasului.ro
Telephone: +40 248724431
Fax: +40 248724430
Internet address(es):
Main address: www.spviasului.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121817
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente medicale, consumabile și echipamente de protecție

Reference number: 4122019 / 2021 / 1
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achizitiei il constituie furnizare echipamente medicale, consumabile si echipamente de protectie, de natura activelor corporale si necorporale, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Astfel, potrivit estimării aferente produselor ce urmează a fi achiziționate, rezultă următoarele valori estimate, exprimate în lei fără TVA, pentru fiecare lot:

— lot 1 – dispozitive medicale pentru diagnostic si tratament cu radiatii ionizate – valoare estimata – 2 509 287,73 RON fara TVA;

— lot 2 – dispozitive medicale pentru imagistica – valoare estimata – 1 801 618,17 RON fara TVA;

— lot 3 – dispozitive medicale pentru uz general – valoare estimata – 2 695 710,61 RON fara TVA;

— lot 4 – dezinfectie, triaj si gaze valoare estimata – 3 141 603,91 RON fara TVA;

— lot 5 – dezinfetanti valoare estimata – 382 871,8320 RON fara TVA;

— lot 6 – consumabile medicale echipamente de protectie valoare estimata – 26 473 432,20 RON fara TVA;

— lot 7 – consumabile laborator – valoare estimata – 68 213,65 RON fara TVA.

Valoare estimata totală, exprimată în lei fără TVA a contractului este de 37 072 738,10 RON fara TVA.

Atentie: termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I) din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Nota: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea „Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Detalii procedura – Clarificari, decizii la documentatia de atribuire” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 37 072 738.10 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

NU

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 6-CONSUMABILE MEDICALE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cantitatile si specificatiile din fisa tehnica LOT 6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 473 432.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 - DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU UZ GENERAL SPITALICESC

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cantitatile si specificatiile din fisa tehnica LOT 3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: garantia ofertata / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 695 710.61 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 7 - CONSUMABILE LABORATOR

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cantitatile si specificatiile din fisa tehnica LOT 7.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 68 213.65 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU IMAGISTICA MEDICALA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
51410000 Installation services of medical equipment
79632000 Personnel-training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE,, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, CANTITATILE SI SPECIFICATIILE DIN FISA TEHNICA LOT 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: garantia ofertata / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 801 618.17 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 4 - DEZINFECTIE, TRIAJ, GAZE MEDICINALE

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cantitatile si specificatiile din fisa tehnica LOT 4.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: garantia ofertata / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 141 603.91 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 5 - DEZINFECTANTI

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cantitatile si specificatiile din fisa tehnica LOT 5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 382 871.83 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 - DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT CU RADIATII IONIZATE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
50421000 Repair and maintenance services of medical equipment
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF.ANDREI

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei il constituie FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE, CONSUMABILE SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cantitatile si specificatiile din fisa tehnica LOT 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: garantia ofertata / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 509 287.73 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Program Operational Infrastructura Mare – POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 142199. • Componenta 1 Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 • Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 • Operatiunea Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de catre ofertantul clasat pe primul loc.

Modalitate de indeplinire:

Persoane juridice/fizice romane:

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA),

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoane juridice/fizice straine:

— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta,

— documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— dupa caz, alte documente edificatoare,

— în cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

• Jr.Matei Florentina Manager

• Dr. Dusan Angela Director Medical

• Ec. Cristea Daniela Director Financiar Contabil

• Jr. Petricu Georgeta Comp. Juridic Contencios

• Ec. Mirestean Camelia Sef Birou Managementul Calitatii

• Ec.Purcoi Tragaista Alina Sef serv. Aprov.inv.transport

• Farm. Ciuca Bianca Ramona Farmacist Sef

• Ec.Minculete Liliana Economist IA

Modalitate de indeplinire:

Autoritatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Evitarea conflictului de interese. Operatorii economici (ofertantii/ofertantii asociati/tert sustinator/subcontractanti) nu trebuie sa se afle intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala respectiv situatiile prevazute la art 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.Incadrarea in situatia prevazuta la art.60 din Legea 98/2016, actualizata, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului. Se va prezenta odata cu DUAE o declaratie pe propria raspundere a Operatorului economic (ofertantii/ofertantii asociati/tert sustinator/subcintractanti) privind evitarea conflictului de interes, asa cum sunt acestea definite la art 59 si art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Cerinta nr.2

Operatorii economici (ofertanti, asociati, subcontractanti) trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

1.Avizul de functionare emis de Agentia Nationala a medicamentului si Dispozitivelor Medicale in conformitate cu Art. 926 al Titlului XX di legea 95/2006, cu modifiarile si completarile ulterioare si OMS 1008/2016 care justifica ca operatorul economic este autorizat pentru activitatile de import, distributie, punere in functiune, mentenanta si service pentru dispozitive medicale in conf. Cu prevederile art.3 din Ordinul nr. 1008/2016- care fac obiectul prezentului contract.

2. Anexa la avizul de functionare va cuprinde, la data depunerii ofertei, in mod obligatoriu producatorul dispozitivelor medicale ofertate.

Modalitate de indeplinire;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, la sectiunea"inscrierea intr-un registru profesional relevant".

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Aviz de functionare si anexele acestuia, sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise de tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Avizul trebuie sa fie in valabilitate la momentul prezentarii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani – calculati de la data limita de depunere a ofertelor - livrari de produse similare catre beneficiari (autoritati contractante sau clienti privati), în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: • Lot 1 : 2,000,000 valoare estimata lei fara TVA; • Lot 2 : 1,800,000 valoare estimata lei fara TVA; • Lot 3 : 2,600,000 valoare estimata lei fara TVA; • Lot 4 : 3,000,000 valoare estimata lei fara TVA; • Lot 5 : 300,000 valoare estimata lei fara TVA; • Lot 6 : 26,000,000 valoare estimata lei fara TVA; • Lot 7 : 60,000 valoare estimata lei fara TVA. Prin produse similare se intelege conform art.18, alin. (3) din Legea Nr. 98/2016 “ În sensul dispoziţiilor alin. (1), prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.” *) ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13).

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Proportia de subcontractare Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Operatorii economici care depun oferta pentru LOTUL 6 ECHIPAMENTE DE PROTECTIE trebuie sa prezinte mostre pe adresa spitalului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informații: - numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului/lor de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificate constatatoare. Aceste documente trebuie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terții susținători vor completa DUAE cu informații în legătură cu documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Documente justificative ale terțului susținător/terților susținători, prin care acestia probează îndeplinirea cerinței, cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii / lucrari, cantitatea, valoarea, beneficiarul, perioada și locul de livrare, data și numărul documentului de recepție, vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea...

Ofertantul va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5). In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti. Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de cali_care şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Se solicita mostre pentru LOTUL 6 ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, si prezenta avizelor in conformitate cu legislatia in vigoare pe adresa unitatii sanitare in termenul corespunzator pentru evaluare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/07/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/07/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

COMISIA DE EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea de clarificari privind transmiterea de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț) până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art. 60 si art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

6. CLAUZA SUSPENSIVA:

„Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este cobditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 priviind achizitiile publice si H.G. nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contracranta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intraga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 6 luni, astfel incat, in cazul in care conditia semnarii contractului de finantare nu este indeplinita, procedura de atribuire este anulata.”

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/06/2021