Dienstleistungen - 304814-2020

30/06/2020    S124

Dänemark-Kopenhagen: Post- und Fernmeldedienste

2020/S 124-304814

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: KOMBIT A/S
Nationale Identifikationsnummer: 2452452345
Postanschrift: Halfdansgade 8
Ort: København S
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Poul Christiansen
E-Mail: pdc@kombit.dk
Telefon: +45 33349433

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kombit.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale vedr. postbefordring af valgkort i hele Danmark

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64000000 Post- und Fernmeldedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rammeaftalen omfatter løbende levering af postbefordring af valgkort i hele Danmark. KOMBIT indgår rammeaftalen på vegne af alle kommuner, som forpligtes til at indkøbe alle distributionsydelserne via rammeaftalen, dog er den mellemkommunale distribution af brevstemmer valgfri for kommunerne. Kommunerne forpligtes også til at lade sig repræsentere overfor leverandørerne via KOMBIT.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 121 000 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
64100000 Post- und Kurierdienste
64110000 Postdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende løbende levering af postbefordring af valgkort i hele Danmark under danske valglove.

Udbuddet er omfattet af udbudslovens afsnit III (Light-regimet) og gennemføres derfor i overensstemmelse med § § 186-189, jf. principperne i udbudslovens § 2 samt nærværende forhåndsmeddelelse. Tidsplan og nærmere betingelser for afgivelse af tilbud, samt evaluering heraf, vil fremgå af udbudsbetingelserne, som vil være tilgængelig via EU-Supply efter udløb af fristen angivet i afsnit IV.2.2).

Denne forhåndsmeddelelse opfordrer relevante økonomiske aktører til skriftligt at rette henvendelse med henblik på senere afgivelse af tilbud. Det bemærkes, at rammeaftalen vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, og KOMBIT A/S foretager således ikke yderligere formelle offentliggørende skridt til at opfordre interesserede leverandører til at rette henvendelse. KOMBIT vil således heller ikke kunne lade økonomiske aktører, som først henvender sig efter udløb af fristen som fremgår af afsnit IV.2.2) indgå i den efterfølgende udbudsprocedure.

På grundlag af de indkomne henvendelser vil KOMBIT afholde en lige udbudsprocedure med de interesserede økonomiske aktører. KOMBIT forbeholder sig ret til at forhandle med de interesserede økonomiske aktører. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

KOMBIT A/S tildeler rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Rammeaftalen vil løbe i 48 måneder, og forventes at træde i kraft fra Februar 2022.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Idet at dette er en rammeaftale er kontraksummen opgjort i denne bekendtgørelse udtryk for et skøn med nogen usikkerhed.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter: www.udbud.dk
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Proceduren gennemføres i medfør af udbudslovens afsnit III og i overensstemmelse med principperne i § 2 i udbudsloven.

På grundlag af de indkomne henvendelser har KOMBIT afholdten lige udbudsprocedure med de interesserede økonomiske aktører. KOMBIT A/S tildeler hermed rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 084-202201
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Postbefordring af valgkort

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Postnord A/S
Nationale Identifikationsnummer: 26663903
Postanschrift: Hedegaardsvej 88
Ort: København S
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 121 000 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 121 000 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Den i denne bekendtgørelse opgjorde kontraktsum udgør et estimat med stor usikkerhed, idet at

kontraktsummen i meget høj grad afhænger af antallet af valghandlinger i kontraktperioden.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020