Lieferungen - 304896-2020

30/06/2020    S124

Sverige-Stockholm: Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål

2020/S 124-304896

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Nationellt registreringsnummer: 716419-3323
Postadress: Box 1026
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 101 38
Land: Sverige
Kontaktperson: Musa Bargabriel
E-post: musa.bargabriel@sinfra.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varmek.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdeidobeb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdeidobeb&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Inköpscentral

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

VA Material med tillhörande tjänster

Referensnummer: 20/36
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44100000 Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar VA material.

Upphandlingen är uppdelad i 6 st kategorier:

Kategori 1. Tryckrör och tillbehör

Kategori 2. Självfallsledningar och avlopp

Kategori 3. Brunnar och betäckningar

Kategori 4. Armatur och ventiler

Kategori 5. Vägtrummor och dränering

Kategori 6. Tankar, avskiljare och enskilt avlopp

Anbudsgivare skall lämna anbud på minst kategori 1-4. Anbudsgivare får även lämna anbud på kategori 5-6.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42113160 Fuktavskiljare
44131000 Avloppsbrunnar
44160000 Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44162100 Rörledningsmaterial
44164310 Rör och armatur
44610000 Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar VA material.

Upphandlingen är uppdelad i 6 st kategorier:

Kategori 1. Tryckrör och tillbehör

Kategori 2. Självfallsledningar och avlopp

Kategori 3. Brunnar och betäckningar

Kategori 4. Armatur och ventiler

Kategori 5. Vägtrummor och dränering

Kategori 6. Tankar, avskiljare och enskilt avlopp

Anbudsgivare skall lämna anbud på minst kategori 1-4. Anbudsgivare får även lämna anbud på kategori 5-6.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/07/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/12/2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/06/2020