Suministros - 304990-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Estonia-Tallin: Material escolar

2018/S 134-304990

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
10788733
Lelle 24
Tallinn
11318
Estonia
Persona de contacto: Kairi Osolainen
Teléfono: +372 6063431
Correo electrónico: kairi.osolainen@rkas.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.rkas.ee

I.1)Nombre y direcciones
Haridus- ja Teadusministeerium
70000740
Munga 18
Tartu
50088
Estonia
Persona de contacto: Kairi Osolainen
Teléfono: +372 6063431
Correo electrónico: kairi.osolainen@rkas.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hm.ee

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199519
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ehitiste haldamine

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rapla, Viimsi ja Paide Gümnaasiumite laborite inventar

Número de referencia: 199519
II.1.2)Código CPV principal
39162110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Käesoleva hanke eesmärgiks on hankida Rapla, Viimsi ja Paide Gümnaasiumitele, tehnilises kirjelduses ja pakkumuse maksumuse tabelis toodud tingimustel ning mahus, keemia-, füüsika- ja bioloogialaboris õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Esemete müümine koos transpordiga objektile ja seadistamisega objektil hankija poolt määratud ruumidesse, tagades ostetavate asjade garantii ning kõik muud hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd ja toimingud.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Keemialabor

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kooli tn 8, Rapla linn; Tammepõllu tee 2, Viimsi vald; Tallinna tn 46, Paide linn

II.2.4)Descripción del contrato:

Käesoleva hanke osa eesmärgiks on hankida Rapla, Viimsi ja Paide Gümnaasiumitele, tehnilises kirjelduses ja pakkumuse maksumuse tabelis toodud tingimustel ning mahus, keemialaboris õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Esemete müümine koos transpordiga objektile ja seadistamisega objektil hankija poolt määratud ruumidesse, tagades ostetavate asjade garantii ning kõik muud hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd ja toimingud.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014 - 2020 „Viimsi riigigümnaasiumi ehitamine“. nr: 2014-2020.1.04.16-0021„Rapla Riigigümnaasiumi ehitamine“. nr: 2014-2020.1.04.16-0022

II.2.14)Información adicional

Kontaktisik objektidega tutvumiseks:

Taavi Aare, +372 515 8777, taavi.aare@rkas.ee

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Füüsikalabor

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kooli tn 8, Rapla linn; Tammepõllu tee 2, Viimsi vald; Tallinna tn 46, Paide linn

II.2.4)Descripción del contrato:

Käesoleva hanke osa eesmärgiks on hankida Rapla, Viimsi ja Paide Gümnaasiumitele, tehnilises kirjelduses ja pakkumuse maksumuse tabelis toodud tingimustel ning mahus, füüsikalaboris õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Esemete müümine koos transpordiga objektile ja seadistamisega objektil hankija poolt määratud ruumidesse, tagades ostetavate asjade garantii ning kõik muud hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd ja toimingud.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014 - 2020 „Viimsi riigigümnaasiumi ehitamine“. nr: 2014-2020.1.04.16-0021„Rapla Riigigümnaasiumi ehitamine“. nr: 2014-2020.1.04.16-0022

II.2.14)Información adicional

Kontaktisik objektidega tutvumiseks:

Taavi Aare, +372 515 8777, taavi.aare@rkas.ee

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bioloogialabor

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kooli tn 8, Rapla linn; Tammepõllu tee 2, Viimsi vald; Tallinna tn 46, Paide linn

II.2.4)Descripción del contrato:

Käesoleva hanke osa eesmärgiks on hankida Rapla, Viimsi ja Paide Gümnaasiumitele, tehnilises kirjelduses ja pakkumuse maksumuse tabelis toodud tingimustel ning mahus, bioloogialaboris õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Esemete müümine koos transpordiga objektile ja seadistamisega objektil hankija poolt määratud ruumidesse, tagades ostetavate asjade garantii ning kõik muud hankija eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd ja toimingud.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014 - 2020 „Viimsi riigigümnaasiumi ehitamine“. nr: 2014-2020.1.04.16-0021„Rapla Riigigümnaasiumi ehitamine“. nr: 2014-2020.1.04.16-0022

II.2.14)Información adicional

Kontaktisik objektidega tutvumiseks:

Taavi Aare, +372 515 8777, taavi.aare@rkas.ee

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Pakkuja netokäive

Pakkuja 2016. ja 2017. majandusaasta netokäive peab:

1. osale „Keemialabor“ pakkumust tehes olema olnud igal nimetatud majandusaastal vähemalt 100 000 EUR.

2. osale „Füüsikalabor“ pakkumust tehes olema olnud igal nimetatud majandusaastal vähemalt 100 000 EUR.

3. osale „Bioloogialabor“ pakkumust tehes olema olnud igal nimetatud majandusaastal vähemalt 100 000 EUR.

Esitades pakkumuse mitmele osale, peab ülalviidatud majandusaastate netokäive olema vähemalt vastavate osade summa.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab hankepassis nimetatud majandusaastate netokäibed.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Pakkuja referentsid

Pakkuja peab olema hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 3 (kolme) aasta jooksul teostanud vähemalt:

1. osale – „Keemialabor“ pakkumust esitades 2 (kaks) üle 80 000 (kaheksakümne tuhande) EUR maksumusega sarnaseid müügi- ja paigalduse tehinguid.

2. osale – „Füüsikalabor“ pakkumust esitades 2 (kaks) üle 80 000 (kaheksakümne tuhande) EUR maksumusega sarnaseid müügi- ja paigalduse tehinguid.

3. osale – „Bioloogialabor“ pakkumust esitades 2 (kaks) üle 80 000 (kaheksakümne tuhande) EUR maksumusega sarnaseid müügi- ja paigalduse tehinguid.

Esitades pakkumuse mitmele osale, piisab pakkuja kvalifitseerimiseks, kui pakkuja on teostanud vähemalt 2 (kaks) sarnast müügi- ja paigalduse tehingut üle 80 000 EUR maksumusega.

Pakkuja peab olema sarnased tehingud teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Sarnasteks tehinguteks loetakse laboriinventari jms õppevahendite müüki koos seadistamisega.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab andmed osutatud sarnaste teenuste kohta hankepassis.

2) Tuginemine teiste ettevõtjate vahenditele

Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma vahenditele ka teise ettevõtja vahendite alusel.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormil ettevõtja(te) hankepass(id), kelle vahenditele tuginetakse.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/08/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Estonio
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/08/2018
Hora local: 13:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Teléfono: +372 6113713
Correo electrónico: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Dirección de internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Teléfono: +372 6113713
Correo electrónico: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Dirección de internet: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018