Dienstleistungen - 305050-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Dienstleistungskonzession - Konzessionsvergabeverfahren 

Finnland-Turku: Dienstleistungen des fotografischen Gewerbes

2020/S 124-305050

Konzessionsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Turun kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0204819-8
Postanschrift: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Ort: Turku
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postleitzahl: FI-20101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Taru Marjamäki
E-Mail: taru.marjamaki@turku.fi
Telefon: +358 401854011

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.turku.fi/hankinnat

I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=299977&tpk=8e3ee8cd-37a9-4374-9a40-660c4e580033
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Bewerbungen oder gegebenenfalls Angebote sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=299977&tpk=8e3ee8cd-37a9-4374-9a40-660c4e580033
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: yleinen julkishallinto

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Päiväkoti- ja kouluvalokuvaukset 1.1.2021 (tavoite) – 31.12.2022 + kahden (2) vuoden optio

Referenznummer der Bekanntmachung: 11109-2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79961000 Dienstleistungen des fotografischen Gewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Sivistysitoimialan toimeksiannosta tarjouksia päiväkoti- ja kouluvalokuvausten järjestämisestä ajalle 1.1.2021 (tavoite) –31.12.2022 tarjouspyynnössä esitetyin vaatimuksin. Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla 1.1.2023–31.12.2024.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen:

– Osa-alue 1: Päiväkodit

– Osa-alue 2: Luokka-asteet 1–9

– Osa-alue 3: Lukiot ja ammatti-instituutti.

Jokaiseen osa-alueeseen haetaan yksi (1) varsinainen toimittaja ja kaksi (2) varatoimittajaa.

Tarjousten tulee sisältää tarjottujen maksullisten kuvatuotteiden lisäksi myös perinteiset maksuttomat edut: sähköiset oppilas- ja henkilökuntakuvat, oppilaiden arkistokuvat, henkilökunnan ryhmäkuvat sekä henkilökunnan galleriakuvan koulun seinälle.

Hankinnassa on kyse käyttöoikeussopimuksen kilpailuttamisesta. Kunnan järjestämät koulukuvaukset ovat korkeimman oikeuden linjauksen mukaan käyttöoikeussopimuksia (KHO:2019:63). Ero normaaleihin hankintasopimuksiin on siinä, että käyttöoikeus sekä toiminnallisen ja taloudellisen riski on siirretty palveluntuottajalle (käyttöoikeussopimus 4 §:n 1 mom. 7 kohta) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

Käyttöoikeussopimuksessa Sivistystoimiala antaa toimittajalle oikeuden hyödyntää kilpailutettua palvelua kaupungin koulujen ja päiväkotien tiloissa sekä periä kuvauspalveluista maksu kuvien ostajalta (huoltajat, aikuiset opiskelijat, henkilökunta).

Tarjouksista valitaan osakokonaisuuksittain kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Edullisuuden peruste on halvin hinta. Laadun vähimmäisvaatimukset on määritelty hankinnan kohteiden kriteereissä ja palvelukuvauksessa (liite 2).

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 650 000 EUR, kaikkien yksiköiden ollessa kilpailutetun sopimuksen piirissä. Tilaaja ei käyttöoikeussopimuksessa sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon. Tarjouspyynnön julkaisuajankohtaan mennessä saadut tiedot päiväkotien ja koulujen aiemmin solmimien ja sopimusaikana voimassa olevien kuvaussopimusten kestot on mainittu liitteessä 1. Liitteessä ilmoitetut lasten ja oppilaiden määrät ovat arvioita ja voivat muuttua sopimuskauden aikana. Myös yksiköiden lukumäärät voivat muuttua sopimuskauden aikana. Arvioita ja toimipaikkatietoja tullaan täsmentämään viimeistään sopimuksen haltuunoton yhtyedessä.

Lue lisää kouluvalokuvausten kilpailuttamisesta hankinnat.fi- ja Kuntaliiton sivuilta:

https://www.hankinnat.fi/sisallon-maarittely/toimialakohtaisia-ohjeita/koulukuvaus

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/kunnan-organisoimat-koulu-ja-paivakotikuvaukset-kilpailutettava

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Diese Konzession ist in Lose aufgeteilt: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Päiväkodit

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79960000 Dienstleistungen des fotografischen Gewerbes und zugehörige Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Hauptort der Ausführung:

Turku

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Päiväkotien kuvaukset on toteutettava lukuvuosittain pääsääntöisesti keväällä tammi- ja maaliskuussa tai sovittaessa muuna ajankohtana.

Päiväkoti- ja peruskoulu -monitoimitalojen (Syvälahti, Yli-Maaria, Brahe skolan) osalta kuvaukset voidaan järjestää samanaikaisesti sekä päiväkodissa että peruskoulussa yksikön niin halutessa.

Kevätlukukaudella voidaan järjestää myös täydennys- tai uusintakuvaus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Halvin hinta
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Optio:

Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla 1.1.2023–31.12.2024.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Luokka-asteet 1–9

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79960000 Dienstleistungen des fotografischen Gewerbes und zugehörige Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Hauptort der Ausführung:

Turku

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Koulujen kuvaukset on toteutettava lukuvuosittain elo–syyskuun aikana. Kevätlukukaudella voidaan järjestää täydennys- tai uusintakuvaus.

Päiväkoti- ja peruskoulu -monitoimitalojen (Syvälahti, Yli-Maaria, Brahe skolan) osalta kuvaukset voidaan järjestää samanaikaisesti sekä päiväkodissa että peruskoulussa yksikön niin halutessa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Halvin hinta
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Optio:

Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla 1.1.2023–31.12.2024.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lukiot ja ammatti-instituutti

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79960000 Dienstleistungen des fotografischen Gewerbes und zugehörige Leistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Hauptort der Ausführung:

Turku

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lukio ja ammatti-instituutin kuvaukset on toteutettava lukuvuosittain elo–lokakuun aikana. Lisäksi helmikuussa on vanhojentanssipäivien kuvaukset. Kevätlukukaudella voidaan järjestää myös täydennys- tai uusintavalokuvaus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die Konzession wird vergeben auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien:
  • Kriterium: Halvin hinta
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit der Konzession
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Optio:

Tilaaja voi erillisellä päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kahden (2) vuoden pituisella optiojaksolla 1.1.2023–31.12.2024.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben über vorbehaltene Konzessionen
III.2)Bedingungen für die Konzession
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Konzessionsausführung:
III.2.3)Angaben zu den für die Ausführung der Konzession verantwortlichen Mitarbeitern

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für die Einreichung der Bewerbungen oder den Eingang der Angebote
Tag: 31/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/06/2020