Suministros - 305073-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Strzelin: Material pedagógico

2018/S 134-305073

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Strzeliński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzelinie
ul. Kamienna 10
Strzelin
57-100
Polonia
Persona de contacto: Monika Głąb
Teléfono: +48 713924851
Correo electrónico: przetargi@powiatstrzelinski.pl
Fax: +48 713923015
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.powiatstrzelinski.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.pzstrzelin.finn.pl/bipkod/17904500
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w ramach projektu pn. „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim”

Número de referencia: 9/2018
II.1.2)Código CPV principal
39162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do 10 pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w ramach projektu pn.„Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim".

Całość zamówienia została podzielona na 10 części:

I Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek CNC

II Dostawa wyposażenia pracowni metrologii technicznej - pomiarów

III Dostawa wyposażenia pracowni motocyklowej

IV Dostawa wyposażenia pracowni machatroniki samochodowej

V Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek konwencjonalnych

VI Dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej

VII Dostawa wyposażenia pracowni przepisów ruchu drogowego

VIII Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa

IX Dostawa wyposażenia pracowni automatyki

X Dostawa wyposażenia pracowni elektroniki

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek CNC”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42620000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa następujących maszyn i narzędzi:

1. Tokarka CNC sterowana numerycznie z osprzętem, niezbędnym oprogramowaniem, materiałem do obróbki gotowa do pracy.

2. Frezarka CNC sterowana numerycznie z osprzętem, niezbędnym oprogramowaniem, materiałem do obróbki, gotowa do pracy.

3. Narzędzie skrawające.

4. Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym.

5. Drukarka laserowa.

6. Projektor multimedialny.

7. Ekran do projektora.

8. Pakiet biurowy.

9. Biurko nauczycielskie.

10. Fotel obrotowy.

11. Tablica suchościeralna.

12. Ławki.

13. Krzesła.

14. Regały warsztatowe.

15. Przyrządy kreślarskie.

16. Mikrometr elektroniczny.

17. Głębokościomierz elektroniczny.

18. Wysokościomierz suwmiarkowy.

19. Kątomierz uniwersalny.

20. Suwmiarka z odczytem elelktronicznym.

21. Płyta pomiarowa żeliwna.

22. Płyta pomiarowa kamienna.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek CNC”: - 7 500,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni metrologii technicznej - pomiarów”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa następujących przyrządów:

Przyrządy pomiarowe i biurowe

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części II zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni metrologii technicznej - pomiarów”: - 700,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część III zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni motocyklowej”

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa następujących maszyn i urządzeń:

1. Program diagnostyczny do KTS 750 - roczna licencja.

2. Kable diagnostyczne.

3. Wyważarka do kół motocyklowych.

4. Podnośnik do motocykli.

5. Motocykle.

6. Prostownik 6V/12V/6A.

7. Tester akumulatora.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Części III Zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni motocyklowej”: - 700,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IV Zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni machatroniki samochodowej”

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31211110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 4 jest dostawa następujących maszyn i urządzeń:

1. Zestaw panelowy - "Układy zapłonowe pojazdów".

2. Zestaw panelowy - "Aktoryka systemów pojazdowych".

3. Zestaw panelowy - "Sensoryka systemów pojazdowych".

4. Zestaw panelowy - "Oświetlenie pojazdu samochodowego".

5. Indywidualny wiszący odciąg spalin.

6. Lampa stroboskopowa wielofunkcyjna do silnika ZI i ZS.

7. Przyrząd do ustawienia i pomiaru światłości świateł pojazdu.

8. System bezpieczeństwa biernego – SRS.

9. Elektroniczny tester akumulatorów.

10. Tester czujników Hall'a.

11. Tester modułów zapłonu.

12. Tester akumulatora.

13. Szafka narzędziowa z wyposażeniem.

14. Myjka ultradźwiękowa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części IV zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni machatroniki samochodowej”: - 3 500,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część V zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek konwencjonalnych”

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 5 jest dostawa następujących maszyn i urządzeń:

1. Tokarki uniwersalne do metalu.

2. Frezarki pionowe do metalu.

3. Przecinarka taśmowa do metalu.

4. Szlifierka do płaszczyzn do metalu.

5. Szlifierka dwutarczowa na podstawie.

6. Noże tokarskie - wyposażenie tokarek.

7. Frezy - wyposażenie do frezarki

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części V zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek konwencjonalnych”: - 9 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VI zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej”

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31700000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 6 jest dostawa następujących maszyn i urządzeń:

1. ABS / ASR - system regulacji siły hamowania.

2. Dwuobwodowy układ hamulcowy.

3. Zespół napędowy silnika ZI, sekwencyjny wielopunkt.

4. Diagnoskop samochodowy z czytnikiem kodów OBD II + dodatkowe wyposażenie.

5. Przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania silników ZI.

6. Przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania silników ZS.

7. Przyrząd do badania sond Lamba.

8. Szafka narzędziowa z wyposażeniem.

9. Prostownik z możliwością rozruchu silnika.

10. Endoskop techniczny.

11. Próbnik ciśnienia oleju.

12. Stetoskop elektroniczny.

13. Indywidualny wiszący odciąg spalin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części VI zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej”: - 2 200,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VII zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni przepisów ruchu drogowego”

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 7 jest dostawa następujących urządzeń:

1. Komputer z oprogramowaniem + monitor.

2. Drukarka laserowa kolorowa.

3. Biurko.

4. Krzesło.

5. Plansze edukacyjne – skrzyżowania.

6. Znaki drogowe plansze.

7. Alko gogle.

8. Narko gogle.

9. Programy komputerowe do nauki jazdy oraz przepisów ruchu drogowego.

10. Fantom do udzielania pierwszej pomocy.

11. Filmy dydaktyczne do nauki jazdy oraz przepisów ruchu drogowego.

12. Tablica interaktywna z nagłośnieniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części VII zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni przepisów ruchu drogowego”: - 400,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część VIII zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa”

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42662000
42660000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul.Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 8 jest dostawa następujących urządzeń:

1. Lutownice

2. SpawarkiMIG/MAG

3. Spawarki inwentorowe

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części VIII zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa- 500,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IX zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni automatyki”

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 9 jest dostawa następujących urządzeń:

1. Stanowisko dydaktyczne do pneumatyki i elektropneumatyki z wyposażeniem

2. Stanowisko dydaktyczne hydrauliki i elektrohydrauliki z wyposażeniem

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części IX zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni automatyki" - 3 300,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część X zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni elektroniki”

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do CKZiU w Strzelinie, ul. Staszica 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części nr 10 jest dostawa następujących urządzeń:

1. Zestaw panelowy „Podstawy elektrotechniki i elektroniki".

2. Osyloskop cyfrowy.

3. Zasilacz regulowany.

4. Multimetr cęgowy.

5. Mostek Wheatstone,a.

6. Lab. opornice dekadowe.

7. Lab. dekada indukcyjna.

8. Lab. dekada pojemnościowa.

9. Generator funkcyjny.

10. Multimetr pomiarowy RLC.

11. Zestaw do badania diod i tranzytów.

12. Miernik rezystancji izolacji.

13. Autotransformator jednofazowy.

14. Częstościomierz cyfrowy.

15. Komputery + oprogramowanie do symulacji obwodów elektrycznych i elektronicznych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/09/2018
Fin: 05/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.07.02.01-02-0028/16

II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części X zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia pracowni elektroniki" - 1 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie /dotyczy każdej z dziesięciu części zamówienia/.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie /dotyczy każdej z dziesięciu części zamówienia/.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie - dostawę wyposażenia dla poszczególnych części oddzielnie (wartość netto min.):

1).CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek CNC”: 190 000,00 PLN netto

2).CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni metrologii technicznej - pomiarów”: 160 00,00 PLN netto

3).CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni motocyklowej”: 20 000,00 PLN netto

4).CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni machatroniki samochodowej”: 87 000,00 PLNnetto

5).CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek konwencjonalnych”: 358 400,00 PLN netto

6).CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej”: 55 500,00 PLN netto

7).CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni przepisów ruchu drogowego”: 9 600,00 PLN netto

8).CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalnictwa”: 13 000,00 PLN netto

9).CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni automatyki”: 84 000,00 PLN netto

10).CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia pracowni elektroniki”: 25 000,00 PLN netto

Z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy dostawa/dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia powinien złożyć dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw na kwotę minimum 858 500,00 PLN netto.

Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:10
Lugar:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 10, sala 111.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń i dokumentów które musza dostarczyć Wykonawcy: 1 dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.2. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do SIWZ; 3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. 4. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów w zakresie określonym w pkt 7 SIWZ dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w formularzu Jednolity Europejski Formularz Zamówienia. Dokument JEDZ dotyczący przedmiotowego postępowania – dostępny w formie elektronicznej do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.pzstrzelin.finn.pl/bipkod/002 (zakładka Zamówienia publiczne), od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a ustawy Pzp), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z treści dokumentu (zobowiązania) musi jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawę, których wskazane zdolności dotyczą. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 7. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w terminie 10 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia oświadczeń i dokumentów: a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 mies.przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp,

c) wykaz dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie – dostawę, w zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej określonej w pkt. 8 niniejszej SIWZ (dotyczy każdej części zamówienia) oraz załączeniem dowodów, określających, czy dostawa/dostawy zostały wykonane w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów opisany jest w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

— Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków,

— W przypadku wniesienia odwołania po pływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018