Suministros - 305095-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Equipo y material informático

2018/S 134-305095

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129
Praha - Suchdol
165 00
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Iva Mádlová
Teléfono: +420 224384068
Correo electrónico: pravni@czu.cz
Código NUTS: CZ01

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.czu.cz

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.czu.cz

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Laboratoř umělé inteligence a zpracování velkých dat - II.

Número de referencia: 280
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technického vybavení (tj. hardware a software, včetně příslušenství) pro realizaci laboratoře umělé inteligence a zpracování velkých dat.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 8 776 000.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stanice pro internet věcí

Lote nº: e.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000
31700000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka jednodeskových počítačů s rozšířením pro bezdrátovou komunikaci, bezdrátové IoT gateway, příslušenství pro IoT, senzory (RFID, GPS, GLONASS, GALILEO, teploty, velkosti, gyroskopy, pohybové apod.), zařízení na výrobu komponent a příslušenství pro IoT.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

SW pro pokročilé testování SW

Lote nº: f.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka multiplatformního SW nástroje pro automatizované testování stolních, webových, mobilních a hybridních aplikací s možností záznamu a uložení testovacích scénářů s možností jejich následné úpravy a opakovaného využití při testování aplikací.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zařízení pro GIS (HW, SW)

Lote nº: g.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38221000
48000000
30232100
30216110
30213100
38112100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka HW a SW řešení serverového typu pro zajištění geografických služeb na úrovni GIS, SW řešení pro práci s GIS na pracovních stanicích, mapové podklady a data, HW a SW řešení pro uložení geografických dat a podkladů, velkoformátová tiskárna (ploter) pro tisk geografických výstupů, velkoformátový skener jako vstupní zařízení z tištěných map (většinou historických), profesionální zařízení GPS pro určení přesné pozice při práci v terénu, laptopy a tablety pro práci v terénu, digitizéry jako vstupní zařízení k pracovním stanicím a laptopům.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stanice pro analýzu velkých dat (HW, SW)

Lote nº: d.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000
30210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka HW a SW řešení pro analýzu velkých dat (big data) a dat ze senzorů (little data) včetně datového úložiště. Podstatou řešení je uložení velkého množství dat získaných ze senzorů, produkčních databází a dalších aplikačních oblastí – data o počasí, data z inteligentních stájí a skleníků, ekonomická data apod. do datových skladů a tržišť. Smyslem řešení je také poskytnout analytické a plánovací nástroje pro zajištění transformace dat do jiných datových struktur (ETL), vytváření online analytického řešení dat (OLAP), včetně prostorových a 3D analýz (Spatial OLAP a 3D Big Data) a vytváření multidimenzionálních pohledů na vysoce agregovaná a sumarizovaná data s vysokou úrovní granularity.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Super výkonná laboratorní pracovní stanice pro výzkum umělé inteligence

Lote nº: a.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48822000
30210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka super výkonné laboratorní pracovní stanice pro výzkum umělé inteligence. Ta je určena pro složité numerické operace (především učení neuronových sítí, ale i genetických algoritmů, statistických a heuristických analýz).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Laboratorní pracovní stanice pro výzkum umělé inteligence

Lote nº: b.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48822000
30210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka laboratorní pracovní stanice pro výzkum umělé inteligence. Jedná se o 7 pracovních stanic, určených pro výuku programování nástrojů umělé inteligence a numerické výpočty. Navržené algoritmy budu pak testovány na specializované a výkonné pracovní stanici.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Software pro numerické výpočty a simulace neuronových sítí

Lote nº: c.
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ01
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka softwaru pro numerické výpočty a simulace neuronových sítí. Jedná se o výzkumný matematický programovací nástroj (vyžívající nástroje matematického programování) umožňující generování kódu C++, Java. Software musí umožňovat snadnou a rychlou tvorbu neuronových sítí, nástrojů rozpoznání obrazu a simulačních statistických nástrojů.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Výzkumná a vzdělávací infrastruktura pro podporu národní iniciativy Průmysl 4.0

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 023-048039
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 280
Lote nº: e., f., g.
Denominación:

Stanice pro internet věcí; SW pro pokročilé testování SW; SW pro pokročilé testování SW

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 280
Lote nº: d.
Denominación:

Stanice pro analýzu velkých dat (HW, SW)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
CompuNet, s.r.o.
27608514
Zubatého 295/5
Praha 5
150 00
República Checa
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 10 500 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 8 776 000.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: a.
Denominación:

Super výkonná laboratorní pracovní stanice pro výzkum umělé inteligence

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Humusoft, s.r.o.
40525872
Pobřežní 224/20
Praha 8
186 00
República Checa
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 600 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 568 900.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: b.
Denominación:

Laboratorní pracovní stanice pro výzkum umělé inteligence

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Humusoft, s.r.o.
40525872
Pobřežní 224/20
Praha 8
186 00
República Checa
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 500 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 1 497 300.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: c.
Denominación:

Software pro numerické výpočty a simulace neuronových sítí

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Humusoft, s.r.o.
40525872
Pobřežní 224/20
Praha 8
186 00
República Checa
Código NUTS: CZ01
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 8 000 000.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 2 997 120.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018