Suministros - 305102-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 134-305102

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A
Warszawa
02-091
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Wiśniewska, Dział Zamówień Publicznych SPDSK, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, 5 piętro, pok. 121.5.D.
Teléfono: +48 223179763
Correo electrónico: dzp@spdsk.edu.pl
Fax: +48 223179797
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spdsk.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dla SPDSK w Warszawie

Número de referencia: RejZamPub/10/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dla SPDSK w Warszawie, z podziałem na 4 pakiety.

2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne – Pakiet nr 1 – 4

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego - Pakiet nr 2

3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy, Wykaz wymaganych parametrów (dla Pakietu nr 1 Tabela 2 poz. 1) oraz Formularze cenowe, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1, 2A, 2B, 7 oraz nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 512 522.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Podłoża mikrobiologiczne, e-testy oraz odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej bakterii i grzybów wraz z cieplarką laboratoryjną.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazynu SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dla SPDSK w Warszawie, z podziałem na 4 pakiety.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy, Wykaz wymaganych parametrów (dla Pakietu nr 1 Tabela 2 poz. 1) oraz Formularze cenowe, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1, 2A, 2B, 7 oraz nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Krążki antybiogramowe

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
38000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazynu SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dla SPDSK w Warszawie, z podziałem na 4 pakiety.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy, Wykaz wymaganych parametrów (dla Pakietu nr 1 Tabela 2 poz. 1) oraz Formularze cenowe, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1, 2A, 2B, 7 oraz nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odczynniki uzupełniające diagnostykę bakterii Gram- i Gram +

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazynu SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dla SPDSK w Warszawie, z podziałem na 4 pakiety.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy, Wykaz wymaganych parametrów (dla Pakietu nr 1 Tabela 2 poz. 1) oraz Formularze cenowe, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1, 2A, 2B, 7 oraz nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Testy immunochromatograficzne do diagnostyki mikrobiologicznej.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazynu SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu dla SPDSK w Warszawie, z podziałem na 4 pakiety.

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Istotne postanowienia umowy, Wykaz wymaganych parametrów (dla Pakietu nr 1 Tabela 2 poz. 1) oraz Formularze cenowe, stanowiące odpowiednio Załączniki nr 1, 2A, 2B, 7 oraz nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 027-058423
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Podłoża mikrobiologiczne, e-testy oraz odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej bakterii i grzybów wraz z cieplarką laboratoryjną.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Argenta Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Polska 114
Poznań
60-401
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 360 914.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 323 036.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Krążki antybiogramowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Argenta Sp.z o.o. Sp.k.
ul. Polska 114
Poznań
60-401
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 14 400.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 14 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Odczynniki uzupełniające diagnostykę bakterii Gram- i Gram +

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Graso Zenon Sobiecki
ul. Krąg 4A
Starogard Gdański
83-200
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 19 286.40 PLN
Valor total del contrato/lote: 26 964.72 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Testy immunochromatograficzne do diagnostyki mikrobiologicznej.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Argenta Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Polska 114
Poznań
60-401
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 117 920.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 103 711.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o., ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa, gdyż Wykonawca w zakresie pakietu nr 4w f. cenowym w pakiecie nr 4 poz. nr 3 zaoferował test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania werotoksyny 1 i werotoksyny 2 w kale a Zamawiający wymagał w testu kasetkowego immunochromatograficznego do wykrywania werotoksyny 1 i werotoksyny 2 w hodowlach bulionowych.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę WykonawcyFabimex B. i W. Więcek Sp. jawna w zakresie pakietu nr 4 Wykonawca zaoferował test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania werotoksyny 1 i werotoksyny 2 w kale. Zamawiający w poz. 3 F. cenowego dla pakietu nr 4 wymagał testu kasetkowego immunochromatograficznego do wykrywania werotoksyny 1 i werotoksyny 2 w hodowlach bulionowych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z treścią pkt. 31 SIWZ:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018