Suministros - 305196-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Kielce: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 134-305196

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polonia
Persona de contacto: Sebastian Szaniawski
Teléfono: +48 413671339
Correo electrónico: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
Código NUTS: PL721

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SPZOZ
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu pn.„Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii,pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

Número de referencia: EZ/ZP/45/2018/RI
II.1.2)Código CPV principal
33190000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych urządzeń medycznych:

Pak. 1 - Inkubator zamknięty – 4 szt, Inkubator hybrydowy do reanimacji noworodka – 1 szt, Inkubator hybrydowy - 5 szt, Stacja dokująca do transportu wewnątrzszpital. – 1 szt, Materac do fototerapii – 1 szt

Pak. 2

Urządzenie do przesiewowego badania słuchu – 1 szt

Stanowisko do leczenia noworodków hipotermią – 1 kpl

Waga noworodkowa – 3 szt

Pak. 3

Kardiomonitory - 6 szt

Stacja centralnego monitorowania - 1 szt

Pak. 4

Lampa do fototerapii – 5 szt

Lampa do fototerapii na stojaku – 2 szt

Pak. 5 - Respirator dla noworodka – 1 szt

Pak. 6

Aparat CPAP do wspomagania oddechu noworodka – 1 szt

Aparat do wspomagania oddechu noworodka – 1 szt

Pak. 7

Pompa infuzyjna dwustrzykawk. – 3 szt

Pompy infuzyjne objętościowe – 10 szt

Pompy strzykawkowe – 12 szt

Stacje dokujące – 3 szt

Pak. 8 - Pulsoksymetr – 3 szt

Pak. 9

Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 3 szt

Respirator z funkcją membranowego HFO+nCPAP+duoPAP – 2 szt

Pak. 10

System do przezskórnego pomiaru ciśnienia - 1 szt.

Pak. 11

Aparat do echokardiografii - 1 szt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 063 656.40 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 1:

Inkubator zamknięty – 4 szt.

Inkubator hybrydowy do reanimacji noworodka – 1 szt.

Inkubator hybrydowy - 5 szt.

Stacja dokująca do transportu wewnątrzszpitalnego – 1 szt.

Materac do fototerapii – 1 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 1, stanowiącym Załączniki nr 2a do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna (jakość) / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 12
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 1 – 12 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 2:

Urządzenie do przesiewowego badania słuchu – 1 szt.

Stanowisko do leczenia noworodków hipotermią wraz z monitorem cEEG – 1 kpl.

Waga noworodkowa – 3 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 2, stanowiącym Załączniki nr 2b do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 2 – 1 700,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 3:

Kardiomonitory - 6 szt.

Stacja centralnego monitorowania - 1 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 3, stanowiącym Załączniki nr 2c do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 3 – 3 300,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 4:

Lampa do fototerapii – 5 szt.

Lampa do fototerapii na stojaku – 2 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 4, stanowiącym Załączniki nr 2d do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 4 – 900,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 5:

Respirator dla noworodka – 1 szt.

Dostarczone urządzenie medyczne musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 5, stanowiącym Załączniki nr 2e do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna (jakość) / Ponderación: 8
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 5 – 1 200,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 6:

Aparat CPAP do wspomagania oddechu noworodka – 1 szt.

Aparat do wspomagania oddechu noworodka – 1 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 6, stanowiącym Załączniki nr 2f do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 6 – 1 000,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 7

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 7:

Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 3 szt.

Pompy infuzyjne objętościowe – 10 szt.

Pompy strzykawkowe – 12 szt.

Stacje dokujące – 3 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 7, stanowiącym Załączniki nr 2g do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 7 – 1 100,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 8

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 8:

Pulsoksymetr – 3 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 8, stanowiącym Załączniki nr 2h do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 8 – 100,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 9

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 9:

Respirator noworodkowy z funkcją HFO – 3 szt.

Respirator z funkcją membranowego HFO+nCPAP+duoPAP – 2 szt.

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 9, stanowiącym Załączniki nr 2i do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 9 – 6 600,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 10

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 10:

System do przezskórnego pomiaru ciśnienia parcjalnego CO2/O2 – 1 szt.

Dostarczone urządzenie medyczne musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 10, stanowiącym Załączniki nr 2j do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 12
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna (jakość) / Ponderación: 8
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 10 – 500,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 11

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

Pakiet 11:

Aparat do echokardiografii i USG – 1 szt.

Dostarczone urządzenie medyczne musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211). Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakiecie nr 11, stanowiącym Załącznik nr 2k do SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowy okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0063/17-00/149/2018/19

II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

Dla Pakietu nr 11 – 2 600,00 PLN

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 070-154736
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
Warszawa
02-583
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 191 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 190 148.15 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FULL-MED. Sp. z o.o
ul. Bursaki 6
Lublin
20-150
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 166 398.20 PLN
Valor total del contrato/lote: 160 950.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Viridian Polska Sp. z o.o.
ul. Morgowa 4
Warszawa
04-224
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 328 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 329 259.25 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
NZ Techno Sp. z o.o.
ul. Berneńska 5a
Warszawa
03-976
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 90 900.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 91 950.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 120 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 120 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Dutchmed PL Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14
Bydgoszcz
85-738
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 93 518.52 PLN
Valor total del contrato/lote: 93 515.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Pakiet nr 7

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.H.U Anmar Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Strefowa 22
Tychy
43-100
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 101 860.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 101 624.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Pakiet nr 8

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Promed S.A.
ul. Działkowa 56
Warszawa
02-234
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 9 900.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 18 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Pakiet nr 9

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Diagnos Sp. z o.o.
ul. Łączyny 4
Warszawa
02-820
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 656 700.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 654 210.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 10
Denominación:

Pakiet nr 10

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Radiometer Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
Warszawa
01-217
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 46 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 46 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: 11
Denominación:

Pakiet nr 11

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
Warszawa
02-222
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 259 098.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 258 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018