Suministros - 305197-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Brzozów: Material médico fungible

2018/S 134-305197

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
PL
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Brzozów
36-200
Polonia
Persona de contacto: Danuta Niewiadomska
Correo electrónico: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-brzozow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Número de referencia: SZSPOO.SZPiGM.3810/19/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem przetargu/zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku wg 7 części, a w tym:

Część 1:

1. Kaniule dożylne.

Część 2:

1. Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe i winylowe.

Część 3:

1. Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka.

Część 4:

1. Igły medyczne.

Część 5:

1. Strzykawki dwuczęściowe.

Część 6:

1. Fartuchy dla pacjenta.

Część 7:

1. Przyrządy do infuzji i transfuzji.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 448 813.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kaniule dożylne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

A) Kaniula bezpieczna z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, minimum 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, wyposażona w zastawkę antyzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary jak poniżej

1 Rozmiar 0,9 mm 22G kod niebieski długość 25 mm przepływ 42 ml/min. Szt. 20 000

2 Rozmiar 1,1 mm 20G kod różowy długość 32 mm przepływ 67 ml/min. Szt. 25 000

3 Rozmiar 1,3 mm 18G kod zielony długość 45 mm przepływ 103 ml/min. Szt. 5 000

4 Rozmiar 1,5 mm 17G kod biały długość 45 mm przepływ 133 ml/min. Szt. 1 000

B) Kaniula dotętnicza G20 o długości 45 mm, z zaworem odcinającym typu flo switch, zapobiegający wypływowi zwrotnemu.

5 Rozmiar 20G długość 45 mm Szt. 600

C) Kaniula dożylna bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie, wykonana z PTFE, opakowanie tyvec, przepływ 13 ml/min.

6 Rozmiar 0,6 mm 26G długość 19 mm Szt. 5 000

7 Rozmiar 0,7 mm 24G długość 19 mm Szt. 2 500

8 Korki do kaniul dożylnych, sterylne, tego samego producenta co kaniule określone w punkcie 1-4. Szt. 60 000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe i winylowe.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

A) Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, w kolorze niebieskim, teksturowane końcówki palców, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Opakowanie 100 sztuk. Długość minimum 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, AQL maksimum 1,0. Zarejestrowane minimum jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rękawica spełniająca wymogi przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania w kontakcie z żywnością (wymagane załączenie do oferty certyfikatu niezależnej jednostki). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1 (dopuszcza się rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-3) – wymaga się załączenia do oferty co najmniej badania jednostki niezależnej na przenikanie minimum 4 związków chemicznych w tym izopropanol 70 % z czasem przenikania minimum 60 minut. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016 r.).

1 Rozmiar XS Op. 300

2 Rozmiar S Op. 9 000

3 Rozmiar M Op. 30 000

4 Rozmiar L Op. 14 000

5 Rozmiar XL Op. 3 000

B) Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Opakowanie 1 — sztuk. Długość rękawicy minimum 245 mm, grubość pojedynczej ścianki palca minimum 0,11 mm, AQL maksimum 1,0. Zarejestrowane minimum jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadana na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 (załączyć badania jednostki niezależnej nie starsze niż z 2016 r.).

6 Rozmiar S Op. 500

7 Rozmiar M Op. 5 000

8 Rozmiar L Op. 2 000

9 Rozmiar XL Op. 300

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne minimum w rozmiarach poniżej wymienionych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 280 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0.18-0.20 mm, grubość pojedynczej ścianki dłoni 0.12-0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 13 N (potwierdzone badaniami wytwórcy), AQL maksymalnie 1.5 (potwierdzone badaniami wytwórcy).

Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1 (dopuszcza się rękawice przebadane zgodnie z wymaganiami PN-EN 374-3) rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Opakowanie papierowe 100 sztuk. Szt. 10 000.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Igły medyczne

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,5x25 op. 100 szt. Op. 1 000

2 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,6x30 op. 100 szt. Op. 300

3 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,7x30 op. 100 szt. Op. 800

4 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,8x40 op. 100 szt. Op. 1 700

5 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 0,9x40 op. 100 szt. Op. 2 300

6 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 1,1x40 op. 100 szt. Op. 900

7 Igła iniekcyjna j.u., sterylna. Nasadka i osłona igły wykonana z polipropylenu, natłuszczane olejem silikonowym, kod nasadki barwny zgodny z normą ISO. Rozmiar 1,2x40 op. 100 szt. Op. 6 000

8 Igła do pena, insulinowa, rozmiar CH30G 0,30x8mm, op. 100 szt. Op. 120

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Strzykawki dwuczęściowe

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Strzykawka dwuczęściowa 2 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 0,1 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Szt. 130 000

2 Strzykawka dwuczęściowa 5 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 0,2 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Szt. 340 000

3 Strzykawka dwuczęściowa 10 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 0,5 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Szt. 420 000

4 Strzykawka dwuczęściowa 20 ml, końcówka luer, skalowana minimum co 1 ml, skala czarna niezmywalna, całkowita długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylna. Zgodna z normą ISO 556-1, ISO 7886-1. Szt. 360 000

5 Strzykawka cewnikowa Janetta 100 ml z gumowym tłokiem, z załączonym dodatkowo łącznikiem luer, sterylna, nietoksyczna, pirogenna, wykonana z polipropylenu/polietylenu, szczelna, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca. Szt. 10 000

6 Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny 1 ml/40 I.U. z igłą 0,3-0,4x8,0-13,00 mm, podziałka skali wycechowana w jednostkach insuliny, podziałka elementarna 0,01 ml. Szt. 5 000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fartuchy dla pacjenta

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Fartuch higieniczny przeznaczony do transportu pacjenta na blok operacyjny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2 z rozcięciem z przodu wiązanym na troki, nieprzejrzysty, kolor ciemnoniebieski lub ciemnozielony. Szt. 12 000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przyrząd do infuzji i transfuzji

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 7 Nazwa: Przyrządy do infuzji i transfuzji.

1 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, jednorazowego użytku, komora przeźroczysta (20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml), elastyczna, nie może zawierać PVC ani lateksu, filtr płynu o wielkości oczek 15 mikrometrów. Szt. 280 000

2 Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów, jałowy, jednorazowego użytku, komora przeźroczysta (20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml), elastyczna, nie może zawierać PVC, filtr krwi o wielkości oczek 200 mikrometrów. Szt. 100 000

3 Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 150 cm, jałowy, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów. Szt. 20 000

4 Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, jałowy, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów. Szt. 8 000

5 Przewód do cystoskopu, pojedynczy, jałowy, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający ftalanów. Szt. 2 000

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Kaniule dożylne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
PL
ul. Częstochowska 38/52
Łódź
93-121
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 145 920.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 152 940.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Rękawice diagnostyczne niesterylne niytrylowe i winylowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abook Sp. z o.o.
PL
ul. Brzostowska 22
Warszawa
04-985
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 576 880.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 598 810.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mercator Medical S.A
PL
ul. Modrzejewskiej 30
Kraków
31-327
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 196 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 240 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Igły medyczne

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Skamex Sp. z o.o. Sp. k.
PL
ul. Częstochowska 38/52
Łódź
93-121
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 46 598.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 66 995.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Strzykawki dwuczęściowe

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
PL
ul. Konopnickiej 11a
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 136 350.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 141 388.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Fartuchy dla pacjenta

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Polmil Sp. z o.o. Sp.k.
PL
ul. Przemysłowa 8
Bydgoszcz
85-758
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 10 080.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Przyrządy do infuzji i transfuzji

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Bialmed Sp. z o.o.
PL
ul. Konopnickiej 11a
Biała Piska
12-230
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 221 640.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 247 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018