Suministros - 305327-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdynia: Vehículos para servicios de emergencia

2018/S 134-305327

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul.Hryniewickiego 10
Gdynia
81-340
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Wińska-Rużewicz
Teléfono: +48 586607661
Correo electrónico: zam.pub@sar.gov.pl
Fax: +48 586607661
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sar.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Poszukiwanie i ratowanie życia na morzu oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 7 skuterów ratowniczych wraz z przyczepami transportowymi

Número de referencia: NZ-ER/II/PN/04/18
II.1.2)Código CPV principal
34144200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 skuterów ratowniczych wraz z przyczepami transportowymi.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 214 239.60 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34223300
34421000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedmiu (7) skuterów ratowniczych wraz z przyczepami transportowymi:

1. Przeznaczenie skutera:

Skuter będzie przeznaczony do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na morzu, w całorocznych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych Morza Bałtyckiego z wyłączeniem okresów zlodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ratowniczej, lub zespołu ratowniczego na samochodzie terenowym.

Wymiary skutera winny umożliwiać jego transport, bez konieczności specjalnego przystosowania i oznakowania na przyczepie transportowej, zgodnie z wymogami przepisów prawa o ruchu drogowym.

1.2 Podstawowe zadania skutera:

1.2.1 Prowadzenia poszukiwań rozbitków na morzu w bezpośrednim sąsiedztwie portu i pasa przybrzeżnego zabudowanego rafami i ostrogami.

1.2.2 Ewakuacja poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych dla łodzi ratowniczych, oraz ich transport do portu lub na brzeg.

1.2.3 Holowanie i grupowanie środków ratunkowych w pasie przyboju, pływanie po płyciznach z wpływaniem na brzeg morski.

2. Przyczepa transportowa:

2.1 W zakresie budowy i wyposażenia, przyczepa do transportu skutera musi spełniać wymagania przepisów prawa o ruchu drogowym.

2.2 Konstrukcja przyczepy musi być przystosowana do jazdy terenowej i operacji wodowania i podejmowania skutera na plaży w pasie przyboju, we współpracy z samochodem Land Rover Defender SW 110.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki dostawy dotyczące terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia: maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Warunki dostawy dotyczące ilości skuterów wraz z przyczepami, dostarczonych w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy / Ponderación: 14 %
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja producenta skutera / Ponderación: 6 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173534
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa siedmiu skuterów ratowniczych wraz z przyczepami transportowymi.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
JP Marine Spółka z o.o. Społka komandytowa
ul. Jabłoniowa 2
Gdańsk
80-180
Polonia
Código NUTS: PL63
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 252 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 214 239.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018