Suministros - 305329-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Suecia-Örebro: Gases medicinales

2018/S 134-305329

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Region Örebro län
232100-0164
Box 1613
Örebro
701 16
Suecia
Persona de contacto: Heidi Dahlén
Correo electrónico: heidi.dahlen@regionorebrolan.se
Código NUTS: SE124

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.regionorebrolan.se

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Medicinska gaser och gasblandningar

Número de referencia: 17RS4990
II.1.2)Código CPV principal
24111500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser teckna avtal gällande leverans av medicinska och tekniska gaser till Region Örebro län.

Upphandlingen omfattar:

Medicinska gaser, gasblandningar, specialgas, labgas och industrigas

Lagertankar inkl. övervakning, leverans, påfyllning

Flaskpaket

Gasflaskor

Flytande kväve

Kryokärl med anpassad tömningsanordning för sjukvård och laboratorieverksamhet

Övervakning, leverans, påfyllning och inkoppling

Upphandlingen omfattar även besiktning, förebyggande och avhjälpande underhåll.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 22 000 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24100000
24110000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE124
II.2.4)Descripción del contrato:

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser teckna avtal gällande leverans av medicinska och tekniska gaser till Region Örebro län.

Upphandlingen omfattar:

Område 1

Medicinska gaser, gasblandningar, specialgas, labgas och industrigas

Lagertankar inkl. övervakning, leverans, påfyllning

Flaskpaket

Gasflaskor

Område 2

Flytande kväve

Kryokärl med anpassad tömningsanordning för sjukvård och laboratorieverksamhet

Övervakning, leverans, påfyllning och inkoppling

Upphandlingen omfattar även besiktning, förebyggande och avhjälpande underhåll.

Beskrivning av objektet finns i Krav på varan/tjänsten och Mall för upphandlingskontrakt. Det totala värdet för ingående produkter i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl. option beräknas uppgå till ca 32 miljoner SEK baserat på 2016 års inköpsvolymer.

Typ av kontrakt

Ramavtal enligt Mall för upphandlingskontrakt avseende perioden 1.6.2018 – 31.5.2020 med option för köparen om förlängning med sammanlagt 24 månader, dock med maximalt 12 månader i taget. Avtalet ska gälla för Regionen, bolag och stiftelser. Under avtalsperioden tillkommande förvaltningar, bolag och stiftelser ska omfattas av ramavtalet. Förutom regionens olika verksamheter så ska även privata vårdgivare som har vårdavtal med regionen samt privata tandläkare kunna använda sig av produkterna.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 184-376747
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/12/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AGA Gas Aktiebolag
556069-8119
Lidingö
181 81
Suecia
Correo electrónico: hcse@se.aga.com
Código NUTS: SE

Dirección de internet: http://www.aga.se

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 22 000 000.00 SEK
Valor total del contrato/lote: 22 000 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten i Karlstad
Örebro
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/07/2018