Suministros - 305375-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Opoczno: Combustible para motores diésel (EN 590)

2018/S 134-305375

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
ul. Krótka 1
Opoczno
26-300
Polonia
Persona de contacto: PGK Opoczno Sp. z o.o. w Opocznie
Teléfono: +48 447547611
Correo electrónico: sekretariat@pgk.opoczno.pl
Fax: +48 447890647
Código NUTS: PL713

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pgk.opoczno.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Olej napędowy i opałowy

II.1.2)Código CPV principal
09134220
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy pn. „Olej napędowy i olej opałowy”, wraz z usługą transportu paliwa: Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składają się 2 zadania:

1) dostawy: oleju napędowego do silników typu „diesel”. Szacowana ilość zamawianego oleju napędowego w skali 1 miesiąca wynosi: 22 m3, realizowana w dostawach co około 2 tygodnie w ilości 11 m3 każda.

Prognozowana całkowita ilość przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy wynosi: 264 m3.

2) dostawy: lekkiego oleju opałowego. Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego w skali okresu grzewczego (od września do maja) wynosi: 47 m3, realizowana wg potrzeb Zamawiającego.

Na przedmiot zamówienia składa się także usługa transportu w/w paliw.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 114 543.50 PLN / Oferta más elevada: 1 130 227.50 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09135100
60100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL713
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce wykonania zamówienia: wydanie paliw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nastąpi do stosownych zbiorników Zamawiającego, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiot zamówienia stanowią powtarzające się okresowo dostawy pn. „Olej napędowy i olej opałowy”,wraz z usługą transportu paliwa: Na przedmiot zamówienia w ramach niniejszego postępowania składają się 2 zadania:

1) dostawy: oleju napędowego do silników typu „diesel”. Szacowana ilość zamawianego oleju napędowego w skali 1 miesiąca wynosi: 22 m3, realizowana w dostawach co około 2 tygodnie w ilości 11 m3 każda.

Prognozowana całkowita ilość przedmiotu zamówienia przez czas trwania umowy wynosi: 264 m3.

2) dostawy: lekkiego oleju opałowego. Szacowana ilość zamawianego oleju opałowego w skali okresu grzewczego (od września do maja) wynosi: 47 m3, realizowana wg potrzeb Zamawiającego.

Na przedmiot zamówienia składa się także usługa transportu w/w paliw.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139533
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 02/2018
Denominación:

Olej napędowy i opałowy

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Transoil Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Stanisława Kazury 22/9
Warszawa
02-795
Polonia
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.transoil.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 049 553.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 114 543.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018