Suministros - 305386-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2018/S 134-305386

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PL
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Polonia
Persona de contacto: Grażyna Kowalska
Teléfono: +48 618549088
Correo electrónico: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549088
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

Dirección del perfil de comprador: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zadań

Número de referencia: EZP/44/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zadań

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 848 951.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zadań

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

Instalacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poz. 1.Aparat do wspomagania czynności płuc -1 szt.

Poz. 2.Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej - 1 szt.

Zadanie składa się z 2 pozycji.Wadium 3 250,00 PLN.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: jakość (parametry techniczne) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-00-0074/17

II.2.14)Información adicional

Zakup realizowany w ramach projektu „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych -5 zadań

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

Instalacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Łóżko wielofunkcyjne do intensywnej terapii (z przechyłami bocznymi) - 1 szt.

Zadanie składa się z 1 pozycji. Wadium 980,00 PLN

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: jakość (parametry techniczne) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-00-0074/17

II.2.14)Información adicional

Zakup realizowany w ramach projektu „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych -5 zadań

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

Instalacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pompy infuzyjne - 5 szt.

Zadanie składa się z 1 pozycji. Wadium 225,00 PLN

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: jakość (parametry techniczne) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-00-0074/17

II.2.14)Información adicional

Zakup realizowany w ramach projektu „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych -5 zadań

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

Instalacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Kapnograf - 2 szt.

Zadanie składa się z 1 pozycji. Wadium 250,00 PLN.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: jakość (parametry techniczne) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-00-0074/17

II.2.14)Información adicional

Zakup realizowany w ramach projektu „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Na zakup (dostawa) urządzeń medycznych -5 zadań

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2.

Instalacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej.

II.2.4)Descripción del contrato:

Respiratory z zaawansowanymi trybami wentylacji z trybem podwójne kontroli cyklu oddechowego (DUAL) m.in. z adaptacyjnym wspomaganiem wentylacji (ASV) -2 szt.

Zadanie składa się z 1 pozycji. Wadium 4 125,00 PLN.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: jakość (parametry techniczne) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-00-0074/17

II.2.14)Información adicional

Zakup realizowany w ramach projektu „PROPULMO - poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 076-168707
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zdań

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Fresenius Medical Care Polska SA
ul. Krzywa 13
Poznań
60-118
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 320 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zdań

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp.j
ul. Krzywa 15a
Chełmno
86-200
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 94 951.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zdań

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EFmed sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 100
Gdańsk
80-557
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 21 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zdań

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Zakup (dostawa) urządzeń medycznych - 5 zdań

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Maquet Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
Warszawa
02-823
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 412 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zadanie nr 4 - unieważniono na podstawie art.93 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018