Suministros - 305435-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Material para angioplastia

2018/S 134-305435

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Polonia
Persona de contacto: Sekcja Zamówień Publicznych, pawilon nr 6 wejście K, parter
Teléfono: +48 223894806 / 223894859
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wolski.med.pl

Dirección del perfil de comprador: www.wolski.med.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa jednorazowego sprzetu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych

Número de referencia: EP/18/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111730
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo–cenowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, za ofertę częściową uważa się pojedyncze zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub więcej części zamówienia. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 486 305.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres 1 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111730
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do angioplastyki wieńcowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 18 300,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres 2 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111730
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do angioplastyki wieńcowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 11 400,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres 3 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111730
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do angioplastyki wieńcowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 250,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres 4 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111730
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do angioplastyki wieńcowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 13 600,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres 5 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111730
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do angioplastyki wieńcowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 5 800,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakres 6 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111730
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do angioplastyki wieńcowej

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 240,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171306
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Zakres 1 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Teléfono: +48 222756961
Correo electrónico: rs.wawtenders@medtronic.com
Fax: +48 224656952
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 915 360.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 943 860.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zakres 2 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Terumo Poland Sp. z o.o.
ul. Chłodna 52
Warszawa
00-872
Polonia
Correo electrónico: alicja.omen@terumo-europe.com
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 570 095.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 615 702.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zakres 3 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Comesa Polska Sp. z o.o.
ul. Wolińska 4
Warszawa
03-699
Polonia
Teléfono: +48 223361816
Correo electrónico: aszelest@comesa.pl
Fax: +48 223361872
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 13 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Zakres 4 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 22
Warszawa
00-133
Polonia
Teléfono: +48 224351437
Correo electrónico: katarzyna.ciborska@bsci.com
Fax: +48 222418800
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 684 700.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 737 856.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Zakres 5 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MTes Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 10b/4
Kraków
31-511
Polonia
Teléfono: +48 723010888
Correo electrónico: biuro@mtes-medical.com
Fax: +48 123506072
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 291 650.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 315 630.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Zakres 6 - sprzęt do angioplastyki wieńcowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Teleflex Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 26
Warszawa
02-135
Polonia
Teléfono: +48 4624032
Correo electrónico: tenders.pl@teleflex.com
Fax: +48 4853005
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 13 824.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018