Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 305439-2022

TIЗаглавиеБългария-Смядово: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
NDНомер на публикацията на обявлението305439-2022
PDДата на публикуване07/06/2022
OJНомер на броя на ОВ S108
TWГрад/населено място на купувачаСМЯДОВО
AUОфициално наименование на купувачаТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" (2016174120042)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен02/06/2022
DTКраен срок за подаване04/07/2022
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)50110000 - Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG333
IAИнтернет адрес (URL)https://dgssmiadovo.sidp.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС