Suministros - 305453-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Instrumentos musicales

2018/S 134-305453

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Teatr Wielki - Opera Narodowa
pl. Teatralny 1
Warszawa
00-950
Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Kurek-Czyczuk
Teléfono: +48 226920546
Correo electrónico: eczyczuk@teatrwielki.pl
Fax: +48 228260423
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.teatrwielki.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa instrumentów muzycznych dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie - cyfrowe pianino, harfa, fagot, skrzypce”

Número de referencia: ZP.260.8.2018
II.1.2)Código CPV principal
37310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych na potrzeby orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w następującym asortymencie:

1) Przenośne pianino cyfrowe.

2) Profesjonalne harfy koncertowe.

3) Koncertowy fagot klasy mistrzowskiej.

4) Skrzypce lutnicze klasy mistrzowskiej.

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposób jego realizacji przedstawiony jest odpowiednio w Załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do SIWZ oraz odpowiednio we wzorach umów, określonych odpowiednio w Załącznikach nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 748 501.98 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przenośnego pianina cyfrowego.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37311100
37315100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej przenośnego pianina cyfrowego.

2. Zaoferowany instrument musi posiadać następujące cechy:

1) Liczba klawiszy: 88

2) Liczba pedałów: 3

3) Rodzaje pedałów: Sustain (lub Damper), Sostenuto, Soft

4) Wyposażone w pedał z funkcją półpedału

5) Polifonia: co najmniej 192 dźwięki

6) Wyposażone we wzmacniacze mocy co najmniej 2x20W

7) Wyposażona w co najmniej 2 gniazda słuchawkowe typu jack

8) Waga nie większa niż 50 kg

9) Wymiary wraz z pulpitem na nuty: nie większe niż: szerokość 140 cm, wysokość: 100 cm, głębokość: 50 cm

3. Zaoferowany przez Wykonawcę instrument musi być fabrycznie nowy.

4. Wykonawca udzieli na zaoferowany instrument gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.

5. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta zaoferowanego instrumentu (w miejscu gdzie jest to wymagane).

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego instrumentu – w zależności od żądania Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 5a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Waga instrumentu / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-1011/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa profesjonalnych harf koncertowych.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37313500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dwóch sztuk profesjonalnych harf koncertowych. Z uwagi na możliwość uzyskania różnej jakości brzmienia w zależności od zaoferowanego modelu Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie różnych modeli harf (typ A oraz typ B), przy czym Wykonawca ma możliwość wskazania w Formularzu cenowym również tych samych modeli w każdym typie.

2. Zaoferowane instrumenty muszą posiadać następujące cechy:

1) wyposażenie w 47 strun

2) wyposażenie w 7 pedałów

3) strój G0-C7

4) wysokość z przedziału 175-180 cm

5) szerokość z przedziału 95-100 cm

6) waga do 40 kg

3. Zaoferowane przez Wykonawcę instrumenty muszą być fabrycznie nowe.

4. Wykonawca udzieli na zaoferowane instrumenty gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.

5. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta zaoferowanego instrumentu (w miejscach gdzie jest to wymagane).

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 5b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 70 %
Precio - Ponderación: 30 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-1011/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa koncertowego fagotu klasy mistrzowskiej.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37314000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej jednej sztuki koncertowego fagotu klasy mistrzowskiej. Wraz z zaoferowanym instrumentem Wykonawca dostarczy dwa srebrne esy, futerał ze skóry naturalnej lub syntetycznej oraz pokrowiec na futerał

2. Zaoferowany instrument musi posiadać następujące cechy:

1) wyposażony w minimum 28 klap i 13 rolek,

2) wszystkie elementy metalowe posrebrzane oraz pokryte dodatkowo lakierem,

3) wykonanie z co najmniej 10 lat sezonowanego drewna,

4) możliwość dostosowania instrumentu do indywidualnych cech fizycznych i preferencji muzyka.

3. Zaoferowany przez Wykonawcę instrument musi być fabrycznie nowy.

4. Wykonawca udzieli na zaoferowany instrument gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.

5. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta zaoferowanego instrumentu (w miejscach gdzie jest to wymagane).

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 5c do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 70 %
Precio - Ponderación: 30 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-1011/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa skrzypiec lutniczych klasy mistrzowskiej (1).

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37313400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 1 sztuki skrzypiec lutniczych klasy mistrzowskiej oraz futerału do zaoferowanego instrumentu.

2. Zaoferowany instrument musi posiadać następujące cechy:

1) szerokość szyjki od 23,5 do 24 mm,

2) musi być zbudowany z drewna,

3) nie może posiadać znamion obróbki mechanicznej,

4) nie może być mechanicznie lakierowany,

5) kolorystyka charakterystyczna dla instrumentów starowłoskich.

3. Zaoferowane przez Wykonawcę instrument może być nowy lub używany, jednak nie może być wytworzony wcześniej niż 10 lat przed terminem składania ofert.

4. Wykonawca udzieli na zaoferowane instrumenty gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.

5. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać producenta i datę wytworzenia zaoferowanego instrumentu (w miejscach gdzie jest to wymagane).

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego instrumentu – w zależności od żądania Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 5d do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 80 %
Precio - Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-1011/17

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa skrzypiec lutniczych klasy mistrzowskiej (2).

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37313400
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teatr Wielki - Opera Narodowa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 1 sztuki skrzypiec lutniczych klasy mistrzowskiej oraz futerału do zaoferowanego instrumentu.

2. Zaoferowany instrument musi posiadać następujące cechy:

1) szerokość szyjki od 23,5 do 24 mm,

2) instrument musi być zbudowany z drewna,

3) instrument nie może posiadać znamion obróbki mechanicznej,

4) instrument nie może być mechanicznie lakierowany,

5) kolorystyka charakterystyczna dla instrumentów starowłoskich.

3. Zaoferowane przez Wykonawcę instrument może być nowy lub używany, jednak nie może być wytworzony wcześniej niż 10 lat przed terminem składania ofert.

4. Wykonawca udzieli na zaoferowane instrumenty gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.

5. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać producenta i datę wytworzenia zaoferowanego instrumentu (w miejscach gdzie jest to wymagane).

6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego instrumentu – w zależności od żądania Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 5d do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 80 %
Precio - Ponderación: 20 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.08.01.00-00-1011/17

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163779
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa przenośnego pianina cyfrowego.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa profesjonalnych harf koncertowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Arnold Röhrich Kolberg Percussion GmbH Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Lipowa 8
Szczedrzyk
46-042
Polonia
Código NUTS: PL524
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 443 459.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 570 806.10 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa koncertowego fagotu klasy mistrzowskiej.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ZM Concept Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja nr 1 lok. 2
Bydgoszcz
85-080
Polonia
Código NUTS: PL613
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 230 229.54 PLN
Valor total del contrato/lote: 283 146.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Andrzej Bobak Instruments Bobak Grapny
ul. Kiry nr 16
Kościelisko
34-511
Polonia
Código NUTS: PL219
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 35 833.75 PLN
Valor total del contrato/lote: 25 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Andrzej Bobak Instruments Bobak Grapny
ul. Kiry nr 16
Kościelisko
34-511
Polonia
Código NUTS: PL219
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 35 833.75 PLN
Valor total del contrato/lote: 25 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018