Suministros - 305471-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Dospat: Neumáticos para vehículos ligeros y para vehículos pesados

2018/S 134-305471

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 111-252643)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie — gr. Smolyan, teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Dospat“
2016195800435
ul. „Orfey“ No. 6
Dospat
4831
Bulgaria
Persona de contacto: Nina Dzhambazova
Teléfono: +359 0886370109
Correo electrónico: dgsdospat@ucdp-smolian.com
Fax: +359 30452272
Código NUTS: BG424

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ucdp-smolian.com/profil/

Dirección del perfil de comprador: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1523

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ ДГС Доспат“ по обособени позиции за срок от

II.1.2)Código CPV principal
34350000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметният обхват на настоящата обществена поръчка включва доставка на гуми за мотоциклети, автомобили, микробуси, за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.).

Описание на артикулите по вид се съдържа в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 111-252643

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: срокове за получаване на офертите или заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 17:00
Léase:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 17:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 15/08/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

1. Променя се т. 1.2. на раздел III от техническата спецификация „Характеристики на автогумите за обособена позиция № 1“ на възложителя, като: „Автомобилните летните и зимните гуми следва да притежават:

— горивна ефективност — клас на икономичност не по-нисък от клас B,

— сцепление на мокър път — клас на сцепление не по-нисък от клас B,

— външен шум — ниво на шум не повече от 72 dВ,

— минимален товарен индекс за леките автомобили следва да е в диапазона от 88 до 115, а товарните автомобили в диапазона от 116 до 144“ се заменя с „гумите (летни или зимни) следва да бъдат с клас горивна ефективност не по-нисък от клас С, клас сцепление с влажна пътна настилка не по-нисък от клас С, външен шум — ниво на шум не повече от 72 dВ или еквивалентни, и минимален товарен индекс за леките автомобили следва да е в диапазона от 76 до 115, а товарните автомобили в диапазона от 116 нагоре“.