Suministros - 305475-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Estonia-Tallin: Instalación de equipo de seguridad

2018/S 134-305475

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 122-276681)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
10788733
Lelle 24
Tallinn
11318
Estonia
Persona de contacto: Agur Maandi
Teléfono: +372 0000000
Correo electrónico: agur.maandi@rkas.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.rkas.ee

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uue Tallinna vangla turvaseadmete tarne ja paigaldus

Número de referencia: 199103
II.1.2)Código CPV principal
45233292
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

A. osa. Kehaskännerite tarne ja paigaldus ning garantiiperioodiaegne hooldus 24-kuulise garantiiaja jooksul.

B. osa. Turvaseadmete (pakkide läbivalgustusseadmed, x-ray) tarne ja paigaldus ning garantiiperioodiaegne hooldus 24-kuulise garantiiaja jooksul

C. osa. Turvaseadmete (metallidetektorväravad, südamelöökide avastaja) tarne ja paigaldus ning garantiiperioodiaegne hooldus 24-kuulise garantiiaja jooksul.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 122-276681

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: requirements.professionalCapacityRequirement
En lugar de:

1. Pakkuja referentsid

Pakkuja peab mistahes riigihanke osale pakkumust tehes olema hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 5 (viie) aasta jooksul teostanud vähemalt 1 (ühe) üle 200 000 (kahesaja tuhande) EUR maksumusega sarnase müügi- ja paigalduse tehingu. Pakkuja peab olema sarnase tehingu teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Sarnaseks tehinguks loetakse turvakontrolli seadmete (kehaskännerid, pakkide läbivalgustusseadmed (x-ray); metallidetektorväravad, röntgenläbivalgustid, turnikeed, läbipääsuväravad) müüki ja paigaldust.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab andmed osutatud sarnaste tehingute kohta hankepassis.

2. Tuginemine teiste ettevõtjate vahenditele

Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma vahenditele ka teise ettevõtja vahendite alusel.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormil ettevõtja(te) hankepass(id), kelle vahenditele tuginetakse.

Léase:

1. Pakkuja referentsid

Esitades pakkumuse hankemenetluse 1. (A) või 2. (B) osale, peab pakkuja olema hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 5 (viie) aasta jooksul teostanud vähemalt 1 (ühe) üle 200 000 (kahesaja tuhande) EUR maksumusega sarnase müügi- ja paigalduse tehingu.

Esitades pakkumuse hankemenetluse 3. (C) osale peab pakkuja olema hanketeate riiklikus riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 5 (viie) aasta jooksul teostanud vähemalt 1 (ühe) üle 100 000 (saja tuhande) EUR maksumusega sarnase müügi- ja paigalduse tehingu.

Pakkuja peab olema sarnase tehingu teostanud sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt. Sarnaseks tehinguks loetakse turvakontrolli seadmete (kehaskännerid, pakkide läbivalgustusseadmed (x-ray); metallidetektorväravad, röntgenläbivalgustid, turnikeed, läbipääsuväravad) müüki ja paigaldust.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab andmed osutatud sarnaste tehingute kohta hankepassis.

2. Tuginemine teiste ettevõtjate vahenditele

Kui see on kvalifikatsiooni tõendamiseks vajalik ja asjakohane, võib pakkuja tõendada vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma vahenditele ka teise ettevõtja vahendite alusel.

Nõutav dokument:

Pakkuja esitab Euroopa Komisjoni kehtestatud standardvormil ettevõtja(te) hankepass(id), kelle vahenditele tuginetakse.

VII.2)Otras informaciones adicionales: