Services - 30548-2022

19/01/2022    S13

Netherlands-Zoetermeer: Adult and other education services

2022/S 013-030548

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Zoetermeer
National registration number: 71952436
Postal address: Engelandlaan 502
Town: Zoetermeer
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2711 EB
Country: Netherlands
Contact person: Anita Bukman
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.zoetermeer.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4c54ce3d8055c3fe3e63ddc6f78824a0
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Gemeente Zoetermeer
Postal address: Engelandlaan 502
Town: Zoetermeer
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
Contact person: Cluster inkoop
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.zoetermeer.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4c54ce3d8055c3fe3e63ddc6f78824a0
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: TenderNed
Postal address: Postbus 20401
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EK
Country: Netherlands
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Formele en non-formele trajecten type 1 vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Reference number: 2022-003581
II.1.2)Main CPV code
80400000 Adult and other education services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Educatie trajecten voor de regio Zuid-Holland Centraal (Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Lansingerland, Voorschoten, Wassenaar en Pijnacker-Nootdorp) die voldoen aan de eisen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het betreft formele trajecten en non-formele trajecten type 1. Beiden zijn voor de NT1 en NT2 doelgroep toegankelijk en hebben het doel zowel de basisvaardigheden als de zelfredzaamheid te verhogen. In het bijzonder rond de lokaal gekozen thema's: werk, geld en gezondheid.

De opdracht is verdeeld in de volgende percelen:

1. Formeel, thema: opleiding, participatie en werk

2. Non-formeel type 1, thema: gezondheid

3. Non-formeel type 1, thema: geld

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Formeel, thema: opleiding, participatie en werk

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
80400000 Adult and other education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer

II.2.4)Description of the procurement:

Zie paragraaf 3.9 uit het beschrijvend document.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/09/2022
End: 31/12/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Non-formeel type 1, thema: gezondheid

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
80400000 Adult and other education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer

II.2.4)Description of the procurement:

Zie paragraaf 3.9 uit het beschrijvend document.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/09/2022
End: 31/12/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: Non-formeel type 1, thema: geld

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
80400000 Adult and other education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer

II.2.4)Description of the procurement:

Zie paragraaf 3.9 uit het beschrijvend document.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/09/2022
End: 31/12/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

- Uitsluitingsgronden,

- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,

- Referentie perceel 1,

- Referentie perceel 2,

- Referentie perceel 3,

- Kwaliteitszorg en -borging perceel 1,

- Kwaliteitszorg en -borging perceel 2 en 3,

- Beroepsbevoegdheid,

- Technische specificaties

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 07/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's Gravenhage
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: 's Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: E-mailadres@isonbekend.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Een belanghebbende die het niet met de gunningsbeslissing eens is, dient -op straffe van verval van het recht daartoe- binnen max. 20 kalenderdagen na dagtekening van de beslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Gemeente Zoetermeer
Postal address: Engelandlaan 502
Town: Zoetermeer
Country: Netherlands
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
Internet address: http://www.zoetermeer.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022