Suministros - 305487-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Maribor: Medicamentos diversos

2018/S 134-305487

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 116-263375)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Eslovenia
Persona de contacto: Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
Teléfono: +386 23212566
Correo electrónico: dragan.s@ukc-mb.si
Fax: +386 23315136
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ukc-mb.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

80 Zdravila 2018 dodatno JN

II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je nabava zdravil.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 116-263375

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo

80 Zdravila 2018 dodatno JN, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 19.6.2018, številka objave JN004085/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 20.06.2018, številka objave 2018/S 116-263375, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik zahtevo iz šestega odstavka točke 2.11 Tehnične specifikacije iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki glasi: »Ponudnik mora imeti za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji«, v celoti črta iz predmetnega javnega naročila.

2. V vzorcih okvirnih sporazumov (OBR-2 in OBR-3) se prvi odstavek 11. člena, ki glasi. »Ta sporazum se sklepa za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2018 in je sklenjen z dnem podpisa naročnika in stranke sporazuma.«,

Popravi tako, da sedaj glasi.

»Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa naročnika in stranke sporazuma in velja do 31.12.2018.«.

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil popravljena vzorca okvirnih sporazumov (OBR-2-POPR in OBR-3-POPR).

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati popravljena vzorca okvirnih sporazumov.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi spletni strani: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/