Suministros - 305489-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Equipamiento médico

2018/S 134-305489

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245609)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
61383082
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Radek Skůra
Teléfono: +420 973203099
Correo electrónico: verejnezakazky@uvn.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uvn.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UVN

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup

Número de referencia: 7083/2018-ÚVN
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně vytvoření včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Přístroje musí být zcela nové, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a dílčí zadávací dokumentaci pro každou část.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245609

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.5)
Localización del texto que se va a modificar: Hodnota bez DPH
En lugar de:

103673552,92

Léase:

105673552,92

Número de apartado: II.2.6)
Lote nº: 12
Localización del texto que se va a modificar: Hodnota bez DPH:
En lugar de:

40661156,24

Léase:

42661156,24

Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: Další informace
En lugar de:

Důležité upozornění:

Zadavatel v souladu s § 18 odst. 3 zákona zadává postupy odpovídající předpokládané hodnotě částí 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 veřejné zakázky, které zadavatel zadává v režimu zakázky malého rozsahu. Ostatní části této veřejné zakázky zadavatel zadává v nadlimitním režimu (části 1,2,3,4,6,8,11,12,15,26,27 a 28) a pro tyto části platí lhůta pro podání nabídek nastavená zadavatelem v tomto formuláři v bodě IV.2.2.

Lhůta pro doručení nabídek k části 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25,

Datum 25.6.2018 v 10:00,

Podmínky pro otevírání nabídek k části 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25,

Datum 25.6.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro část 28 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro část 28 - 13.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 8, 11, 12 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 8, 11, 12 - 16.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro část 23 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro část 23 - 9.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 2 a 3 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 2 a 3 - 20.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 6 a 27 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 6 a 27 - 30.7.2018 v 10:00.

Léase:

Důležité upozornění:

Zadavatel v souladu s § 18 odst. 3 zákona zadává postupy odpovídající předpokládané hodnotě částí 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 veřejné zakázky, které zadavatel zadává v režimu zakázky malého rozsahu. Ostatní části této veřejné zakázky zadavatel zadává v nadlimitním režimu (části 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 26, 27 a 28) a pro tyto části platí lhůta pro podání nabídek nastavená zadavatelem v tomto formuláři v bodě IV.2.2.

Lhůta pro doručení nabídek k části 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25,

Datum 25.6.2018 v 10:00,

Podmínky pro otevírání nabídek k části 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25,

Datum 25.6.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro část 28 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro část 28 - 13.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 8, 11, 12 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 8, 11, 12 - 16.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 23 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 23 - 9.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 2 a 3 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 2 a 3 - 20.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro části 6 a 27 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro části 6 a 27 - 30.7.2018 v 10:00,

Z důvodu prodloužení lhůty pro část 12 je nová lhůta pro otevírání nabídek pro část 12 - 10.8.2018 v 10:00

VII.2)Otras informaciones adicionales: