Suministros - 305490-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Aparatos de cirugía cardíaca

2018/S 134-305490

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 117-265279)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Institut klinické a experimentální medicíny
00023001
Vídeňská 1958/9
Praha 4
140 21
República Checa
Persona de contacto: OVZ-Ing.Marie Pikalová
Teléfono: +420 261365056
Correo electrónico: pikm@ikem.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ikem.cz

Dirección del perfil de comprador: http://tenderarena.cz/profil/detail.jsi?identifikator=IKEM

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Mimotělní oběh, včetně výměníku tepla

Número de referencia: PZ-2018-0000045
II.1.2)Código CPV principal
33182300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dodávka a servis 3 ks přístrojů pro mimotělní oběh, 1 ks záložního čerpadla pro celou dodávku, 4 ks výměníků tepla (chladící jednotky) a systému automatické registrace, zpracování a ukládání dat instalovaném na 4 operační sály; Součástí je dodání všech materiálů potřebných pro instalaci a uvedení celého systému do provozu; doprava do místa plnění, pojištění dodávky přístroje/zboží; instalace a zprovoznění celého systému, včetně instalace potřebného SW, instal. a akceptač. bezchybné funkčnosti přístroje, vystavení dokladů o předeps. zkouškách, dodání návodu k obsluze v ČJ; instruktáž obsluhujících pracovníků alespoň ve 3 termínech podle potřeb zadavatele; poskytnutí bezplatného servisu (BTK, el. kontrol a oprav), přístroje po dobu záruky (min.24 měsíců) s přímým zastoupením servisní společnosti v ČR; pozáručního servisu, vč. zajištění přístroje + ND min. po dobu 10 let.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 117-265279

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 26/07/2018
Léase:
Fecha: 01/08/2018
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 26/07/2018
Léase:
Fecha: 01/08/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel provádí úpravu Technické specifikace viz DI č. 1.-upravené znění přílohy č. 4 ZP - Technická specifikace zadavatele je přílohou tohoto dokumentu a její znění je uveřejněno na profilu zadavatele.