Suministros - 305496-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Uherské Hradiště: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 134-305496

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 093-210592)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
27660915
J. E. Purkyně 365
Uherské Hradiště
686 06
República Checa
Persona de contacto: Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Teléfono: +420 607832375
Correo electrónico: info@zadavaciservis.cz
Código NUTS: CZ072

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemuh.cz/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici, a.s. – II. etapa

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je pro všechny její části dodávka přístrojů, a dále pro část 6 a část 7 také 5letý pozáruční servis přístroje, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 093-210592

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast - část 7
En lugar de:
Fecha: 25/07/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek - část 7
En lugar de:
Fecha: 25/07/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/08/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Pro část 7:

Původní lhůta pro podání nabídek: Datum: 25.7.2018. Hodina: 10.00.

Nová lhůta pro podání nabídek: Datum: 15.8.2018. Hodina: 10:00.

Místo pro podání nabídek i místo, kde se uskuteční otevírání nabídek, se nemění.