Suministros - 305497-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Camisas

2018/S 134-305497

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 116-263434)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
00007064
Kloknerova 2295/26
Praha 4
148 01
República Checa
Persona de contacto: Ing. Pavel Kováč
Teléfono: +420 950819927
Correo electrónico: pavel.kovac@grh.izscr.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hzscr.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR

Número de referencia: MV-33134/PO-PSM-2018
II.1.2)Código CPV principal
18332000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předpokládaný objem předmětu plnění je 3 030 kusů košil modrých s dlouhým rukávem, 4 950 kusů košil modrých s krátkým rukávem, 2 240 kusů košil bílých s dlouhým rukávem, 2 370 kusů košil bílých s krátkým rukávem, 1 220 kusů halenek modrých s dlouhým rukávem, 1 970 kusů halenek modrých s krátkým rukávem, 750 kusů halenek bílých s dlouhým rukávem a 750 kusů halenek bílých s krátkým rukávem v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 116-263434

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
En lugar de:
Fecha: 08/08/2018
Léase:
Fecha: 01/10/2018
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 08/08/2018
Léase:
Fecha: 01/10/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Prohlídka ukázky vzorku proběhne dne 19.7.2018 v 10:00 hod na adrese MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414. Kontaktní osoba Ing. Zdeněk Ševčík tel. +420 950 819 897.