Suministros - 305507-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Karviná: Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad

2018/S 134-305507

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 130-296186)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Statutární město Karviná
00297534
Fryštátská 72/1
Karviná - Fryštát
733 24
República Checa
Persona de contacto: Seller Moravia, s.r.o., Miroslav Švancar, Česká 1108/18, 702 00 Ostrava
Teléfono: +420 596117046
Correo electrónico: svancar@seller-moravia.eu
Código NUTS: CZ080

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.karvina.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.karvina.cz

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)“

II.1.2)Código CPV principal
35120000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka slaboproudých systémů pro rozvoj kamerového a dohlížecího systému ve městě Karviná. Cílem projektu je vytvořit komplexní řešení městského kamerového a dohlížecího systému, což znamená instalaci statické nebo PTZ kamery na předem vytipovaná místa, stávající kamery vyměnit za nové a zároveň k místům, kde není datová konektivita, tuto zajistit. Strukturu konektivity upravit tak, aby byla zajištěna plná funkčnost všech kamerových míst, přístup z dohledových center, ovládání a záznam. Dále vytvoření dohledových center, dodávka, instalace a konfigurace serverů a klientů pro zpracování záznamů z kamerových míst. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 130-296186

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 09:01
Léase:
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 09:01
VII.2)Otras informaciones adicionales: