Suministros - 305510-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Náchod: Monitores de pantalla táctil

2018/S 134-305510

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 107-243507)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Město Náchod
00272868
Masarykovo nám. 40
Náchod
547 01
República Checa
Persona de contacto: Ing. Romana Pichová
Teléfono: +420 491405236
Correo electrónico: r.pichova@mestonachod.cz
Código NUTS: CZ052

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mestonachod.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00272868

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod

II.1.2)Código CPV principal
30231320
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Veřejná zakázka je rozdělena na 8 samostatných částí. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod, Informační systém pro správu interních požadavků, Rozšíření informačního systému GINIS, Rozšíření informačního systému Derik, Systém pro správu radiostanic, Propojení budov Města Náchod optickými vlákny, Datové centrum Města Náchod, Elektronické úřední desky.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 107-243507

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: A
Localización del texto que se va a modificar: Popis zakázky
En lugar de:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nového docházkového a přístupového systému pro čtyři budovy MěÚ Náchod, jeho implementace a následné poskytování technické podpory po dobu 5 let. Systém se bude skládat z potřebného množství snímačů u vstupu do budov úřadu a softwarového informačního systému pro správu a zpracování docházkových a přístupových údajů.

Podrobné požadavky na funkcionalitu systému, na jeho implementaci a na technickou podporu jsou specifikovány v příloze tohoto dokumentu označeném jako „Příloha č. T1 - Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod – technická specifikace pro část A) veřejné zakázky“ (soubor T1.pdf). Technická specifikace je upřesněna na základě písemné žádosti dodavatele dokumentem "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.6.2018 k části A) veřejné zakázky: „Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod“, veřejná zakázka: Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod.

Léase:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka nového docházkového a přístupového systému pro čtyři budovy MěÚ Náchod, jeho implementace a následné poskytování technické podpory po dobu 5 let. Systém se bude skládat z potřebného množství snímačů u vstupu do budov úřadu a softwarového informačního systému pro správu a zpracování docházkových a přístupových údajů.

Podrobné požadavky na funkcionalitu systému, na jeho implementaci a na technickou podporu jsou specifikovány v příloze tohoto dokumentu označeném jako „Příloha č. T1 - Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod – technická specifikace pro část A) veřejné zakázky“ (soubor T1.pdf). Technická specifikace je upřesněna na základě písemné žádosti dodavatele dokumentem „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 9.7.2018 k části A) veřejné zakázky:" Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod“, veřejná zakázka: „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod“.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

„Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 9.7.2018 k části A) veřejné zakázky:" „Docházkový a přístupový systém pro budovy MěÚ Náchod“, veřejná zakázka: „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod“ je uveřejněno na Profilu zadavatele na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00272868.