Suministros - 305532-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Opava: Fluoroscopios

2018/S 134-305532

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 116-263493)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
47813750
Olomoucká 470/86
Opava
746 01
República Checa
Persona de contacto: Renáta Bartošová
Teléfono: +420 596706210
Correo electrónico: sekretariat@fmp-advokati.cz
Código NUTS: CZ08

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nemocnice.opava.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p.o. – 3. etapa - část 5 Peroperační RTG C-rameno

Número de referencia: SNO/FMP/2018/01/zdravotnické vybavení SNO - 3. etapa
II.1.2)Código CPV principal
33111400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Peroperačního RTG C- ramena + 5tiletý pozáruční servis v rámci 3. etapy projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.".

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 116-263493

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 08:30
Léase:
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 08:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel mění minimální technické podmínky stanovené v příloze č. 5. Minimální technické podmínky se doplňují o položky vyznačené tučně a podtrženě a položky změněné či odstraněné jsou vyznačené přeškrtnutím v aktuálním znění přílohy č. 5, která je zveřejněna na profilu zadavatele.