Suministros - 305536-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Zlín: Equipamiento médico

2018/S 134-305536

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 121-275421)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
27661989
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
República Checa
Persona de contacto: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
Teléfono: +420 545120276
Correo electrónico: boris.vrbka@rts.cz
Código NUTS: CZ072

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kntb.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/krajska-nemocnice-t-bati

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KNTB Zlín - vysoce spec. péče perinatologie - část 2 - monitory živ. funkcí, přístroj pro řízenou hypotermii, monitor EEG, EKG, ikterometr, přístroj na prosvícení krevního řečiště, indikátor bolesti

Número de referencia: 5242
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace monitorů životních funkcí vč. centrální monitorovací stanice, přístroje pro řízenou hypotermii, monitoru EEG, EKG, ikterometru, přístroje na prosvícení krevního řečiště a přístroje monitorujícího bolest u novorozence. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 121-275421

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: A
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 03/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: A
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 03/08/2018
Hora local: 10:10
Léase:
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 10:10
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zadavatel v souvislosti s poskytnutým vysvětlením zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek této části tak, aby ode dne uveřejnění tohoto vysvětlení činila alespoň celou svoji původní délku. Toto prodloužení lhůty pro podání nabídek se vztahuje pouze k části A veřejné zakázky. Lhůta pro podání (doručení) nabídek na ostatní části veřejné zakázky se nemění a končí dne 3.8.2018 v 10:00 hod!