Suministros - 305566-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Lituania-Vilnius: Material médico fungible

2018/S 134-305566

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 100-228094)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
124364561
Santariškių g. 2
Vilnius
LT-08661
Lituania
Persona de contacto: Aidas Gudavičius
Teléfono: +370 2365107
Correo electrónico: aidas.gudavicius@santa.lt
Código NUTS: LT

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.santa.lt/

Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių pirkimas Nr. 16844

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Perkamos įvairios vienkartinės medicinos pagalbos priemonės.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 100-228094

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Pavadinimas
En lugar de:

Siūlas inkarinis

Léase:
Número de apartado: II.2.2
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
En lugar de:

33140000 – Medicinos reikmenys

Léase:
Número de apartado: II.2.3
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Įgyvendinimo vieta
En lugar de:

NUTS kodas: LT - LIETUVA

Léase:
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Pirkimo aprašymas
En lugar de:

Peties sąnario inkarinis siūlas-implantas „Juger Knot“ tipo. 1,65–1,75 m, su vienu siūlu.

Léase:
Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Sutarties skyrimo kriterijai
En lugar de:

Toliau pateikti kriterijai

Kaina

Léase:
Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Numatoma vertė
En lugar de:

Vertė be PVM: 11 904,76 EUR

Léase:
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
En lugar de:

Trukmė mėnesiais: 36

Ši sutartis gali būti pratęsta: ne

Léase:
Número de apartado: II.2.10
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
En lugar de:

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne

Léase:
Número de apartado: II.2.11
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Informacija apie pasirinkimo galimybes
En lugar de:

Pasirinkimo galimybės: ne

Léase:
Número de apartado: II.2.13
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Informacija apie Europos Sąjungos fondus
En lugar de:

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

Léase:
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Tikslinama 11 pirkimo dalies „Siūlas inkarinis“ techninė specifikacija ir dėl to paskelbtame pirkime galės dalyvauti daugiau tiekėjų (dėl tokio atvejo Viešųjų pirkimų tarnyba yra pateikusi išaiškinimą: „kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą“ (http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo), 11 pirkimo dalyje pateikto pirkimo objekto pirkimas turi būti nutraukiamas ir pradedamas naujas pirkimas.