Suministros - 305574-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Lituania-Kaunas: Equipo de red

2018/S 134-305574

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 125-284588)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
135163499
Eivenių g. 2
Kaunas
LT-50161
Lituania
Persona de contacto: Deimantė Valavičiūtė
Teléfono: +370 37326297
Correo electrónico: deimante.valaviciute@kaunoklinikos.lt
Código NUTS: LT

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kaunoklinikos.lt

Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

LSMU rezidentūros studijų procesui reikalingos Wi-Fi įrangos komplekto įsigijimas (pagal projektą Nr. 09.1.1-CPVA-V720-03-0001)

II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

LSMU rezidentūros studijų procesui reikalingos Wi-Fi įrangos komplekto įsigijimas (pagal projektą Nr. 09.1.1-CPVA-V720-03-0001).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 125-284588

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija
En lugar de:

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) tiekėjas turės pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), kuria galės pasinaudoti vykdant sutartį ir kuri suteiks galimybes registruoti sutrikimus. Ji turės veikiančius ir aprašytus kreipinių bei incidentų sprendimų procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar lygiavertės metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas bei veikiantį internetinį portalą kreipiniams registruoti bei peržiūrėti;

3) tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) sutartį, kurios vykdymo metu būtų suprojektuotas ir įdiegtas kompiuterinio tinklo įrangos sprendimas ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 70 proc. nuo pasiūlymo vertės.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

2) pateikiama: kartu su aukščiau nurodytais dokumentais belaidžio kompiuterinio tinklo architektas turi pateikti kvalifikaciją patvirtinantį sertifikatą Aruba Certified Design Expert (ACDX) arba Cisco Certified Design Expert (CCDE) arba lygiavertį siūlomos įrangos gamintojo sertifikatą.

Léase:

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) tiekėjas turės pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), kuria galės pasinaudoti vykdant sutartį ir kuri suteiks galimybes registruoti sutrikimus. Ji turės veikiančius ir aprašytus kreipinių bei incidentų sprendimų procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo gerųjų praktikų rekomendacijas, bei veikiantį internetinį portalą kreipiniams registruoti bei peržiūrėti;

3) tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 (vieną) sutartį, kurios vykdymo metu būtų suprojektuotas ir įdiegtas kompiuterinio tinklo įrangos sprendimas ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 30 proc. nuo pasiūlymo vertės.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

2) pateikiama: kartu su aukščiau nurodytais dokumentais belaidžio kompiuterinio tinklo architektas turi pateikti kvalifikaciją patvirtinantį sertifikatą Aruba Certified Design Expert (ACDX) arba Cisco Certified Design Expert (CCDE) arba Cisco Certified Design Professional (CCDP) arba lygiavertį siūlomos įrangos gamintojo sertifikatą.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
En lugar de:
Fecha: 06/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 8:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
En lugar de:
Fecha: 06/08/2018
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 14/08/2018
Hora local: 8:45
VII.2)Otras informaciones adicionales: