Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 305574-2020

01/07/2020    S125

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 125-305574

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zamárdi – B.szárszó kerékpárút megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR001354632019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Zamárdi – Balatonszárszó közötti szakaszokon (B004.04.73)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 510 735 135.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Zamárdi és Szántódi kerékpárút megvalósítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Zamárdi és Szántód közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása Zamárdi és Szántód településekre eső szakaszokon: Zamárdiban, a 3440. hrsz.-ú ingatlanon és a Szent István utca mellett, valamint Szántódon, a Móricz Zsigmond és a Szent István utca mellett, mindösszesen 2 530 méter hosszan az alábbiakban részletezettek szerint. A létesítmény főbb paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

Település (közigazgatási terület) / Szakaszrész egybefüggő hossza, szakasz hossza / Kivitelezési feladat rövid leírása Zamárdi / ZM-É-3 / 280 méter / Zamárdi, 3440. hrsz.-ú ingatlanon új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése Zamárdi / ZM-É-2 / 150 méter / Zamárdi, Szent István utca mellett a Kilátó utca – Keszeg utca között új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése Zamárdi / ZM-É-1 / 490 méter /Zamárdi, Szent István utca mellett a Kilátó utcáig új önálló, kétirányú kerékpárút létesítése, meglévő járda felújítása Szántód / SA-É-2 / 510 méter / Szántód, Tihanyi utcai csomópontban a meglévő szigeteken keresztül elválasztott gyalog-és kerékpárút átvezetése, Szent István utca mellett a 0+040-0+105 km sz.-ek között egyesített gyalog- és kerékpárút létesítése, a 0+105 km sz.-től elválasztott gyalog- és kerékpárút létesítése, Csobánc és Rév II. utcák a Szent István utcára merőlegesen történő kicsatlakozása, meglévő szervIzút elbontása – Szántód / SA-É-1 / 1100 méter / Szántód, Móricz Zsigmond utcában a Rigó utca – Tihany utca közötti szakaszon új elválasztott gyalog- és kerékpárút létesítése. A feladat részletes meghatározását – a közbeszerzési dokumentumok részeként – a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által kiadott érvényes építési engedélyek (SO/UO/0011/8/2018, SO/UO/0142/13/2018, SO/UO/0666/24/2017, SO/UO/0272/13/2018, SO/UO/0028/3/2018) és kiviteli tervek átadásra kerülnek az érdeklődő gazdasági szereplőknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az AF III.1.3) M.2.1) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M.2.2) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós (GINOP-7.1.2-15-2017-00015) és hazai

II.2.14)További információk

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak, amikor az idegenforgalmi szezon miatt a munkavégzés nem lehetséges.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Balatonszárszói kerékpárút megvalósítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Balatonszárszó közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

Kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása Balatonszárszó településre eső szakaszon:

A létesítmény főbb paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

Település (közigazgatási terület): Balatonszárszó; Szakaszrész: SR-É-1; Szakasz egybefüggő hossza:

3 070 méter; Kivitelezési feladat rövid leírása: Balatonszárszó, Mikszáth Kálmán utca és Jókai Mór utcában nyitott kerékpársáv létesítése a meglévő burkolat szélesítésével, valamint kerékpárforgalmi pihenőhely létesítése. A feladat részletes meghatározását – a közbeszerzési dokumentumok részeként – a Közbeszerzési Dokumentáció III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által SO/UO/0179/13/2018 ügyiratszámon kiadott építési engedély és kiviteli terv átadásra kerül az érdeklődő gazdasági szereplőknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az AF III.1.3) M.2.1) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M.2.2) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós (GINOP-7.1.2-15-2017-00015) és hazai

II.2.14)További információk

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak, amikor az idegenforgalmi szezon miatt a munkavégzés nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 208-506498
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Zamárdi és Szántódi kerékpárút megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 263 741 745.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Balatonszárszói kerékpárút megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 246 993 390.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész Nyertes Ajánlattevő neve, címe és adószáma: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.; adószáma: 23721250243.)

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószáma: 11426628403.)

2. Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.; adószáma: 10496934220.)

3. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószáma: 14300327244.)

4. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.; adószáma: 12961555443.)

5. Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2351 Alsónémedi, Ócsai út; adószáma: 26647184213.)

6. Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.; adószáma: 26739919243.)

7. ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.; adószáma: 24164528213.)

8. ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.; adószáma: 12813696207.)

2. rész Nyertes Ajánlattevő neve, címe és adószáma: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.; adószáma: 23721250243.)

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; adószáma: 11426628403.)

2. Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.; adószáma: 10496934220.)

3. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.; adószáma: 12961555443.)

4. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73.; adószáma: 14904134244.)

5. Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.; adószáma: 26739919243.)

6. ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50; adószáma: 24164528213.)

7. JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 103.; adószáma: 13305329213.)

8. ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.; adószáma: 12813696207.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/06/2020