Suministros - 305575-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Herramientas manuales diversas

2018/S 134-305575

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 105-239246)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu
930880260
ul. Kleczkowska 35
Wrocław
50-211
Polonia
Persona de contacto: kpt. Paweł Dworak, por. Aneta Ganowska
Teléfono: +48 713272614/ +48 713272691
Correo electrónico: oisw_wroclaw@sw.gov.pl
Fax: +48 713272618
Código NUTS: PL51

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sw.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych OISW we Wrocławiu w ramach POWER 2014-2020

Número de referencia: OI/IR.2230.4.2018.AG
II.1.2)Código CPV principal
44512000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

• Część I – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 1 do SIWZ.

• Część II – dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 pkt 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239246

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Sekcja IV punkt IV.2.2) Zamiast: 16.7.2018 czas lokalny: 10:15 Powinno być 23.7.2018 czas lokalny 10:15