Suministros - 305582-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Radziejów: Equipamiento médico

2018/S 134-305582

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 088-197215)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 3
Radziejów
88-200
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Kuligowski
Teléfono: +48 542856200
Correo electrónico: szpital@op.pl
Fax: +48 542853701
Código NUTS: PL619

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalradziejow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem

Número de referencia: PN-07/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 088-197215

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 12:45
Léase:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.