Suministros - 305586-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Częstochowa: Equipamiento médico

2018/S 134-305586

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 113-256642)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Znak sprawy: DAZ.26.044.2018
ul. Bialska 104/118
Częstochowa
42-200
Polonia
Persona de contacto: Grażyna Kukuła
Teléfono: +48 343673674
Correo electrónico: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
Código NUTS: PL224

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalparkitka.com.pl

Dirección del perfil de comprador: www.szpitalparkitka.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu jednorazowego i akcesoriów wyszczególnionych w częściach dla potrzeb Oddziałów OIOM dzieci, Patologii Noworodka oraz Oddziału Neonatologii

Número de referencia: DAZ.26.044.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i akcesoriów wyszczególnionych w Częściach dla potrzeb Oddziałów OIOM Dzieci, Patologii Noworodka oraz Oddziału Neonatologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy (Części od nr 1 do nr 15).

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części

4. Główny przedmiot zamówienia: 33100000-1, Dodatkowe przedmioty: 33124000-5, 33150000-6, 33190000-8.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 113-256642

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: