Suministros - 305604-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 134-305604

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Országos Rendőr-főkapitányság
AK05982
Teve utca 4–6.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: dr. Szele Tamás, r. alezredes
Teléfono: +36 14435597
Correo electrónico: SzeleT@orfk.police.hu
Fax: +36 14435598
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.police.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.police.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Kiszolgálói infrastruktúra, PC és biometrikus eszközök beszerzése adásvételi szerződés alapján a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001, BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 és BBA-2.6.3/3-2017-00001 projektek keretén belül

II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kiszolgálói infrastruktúra beszerzése adásvételi szerződés alapján a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 és a BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 azonosítószámú projektek keretén belül

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30000000
48000000
30210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dunakeszi, Repülőtéri út 3. a KR informatikai raktára

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

12 db Határ Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer kiszolgálói infrastruktúra hardver beszerzése és 9 db Határ Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer kiszolgálói infrastruktúra szoftver beszerzése

11 db hardver beszerzése: a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 „Útlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon” elnevezésű projekt terhére;

1 db hardver beszerzése: a BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 „Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM)” elnevezésű projekt terhére;

8 db szoftver beszerzése: a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 „Útlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon” elnevezésű projekt terhére;

1 db szoftver beszerzése: a BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 „Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM)” elnevezésű projekt terhére.

További részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum VI. fejezete tartalmazza.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 „Útlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon”; BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 „Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM)”

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 088-197298

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Kiszolgálói infrastruktúra beszerzése adásvételi szerződés alapján a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 és a BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 azonosítószámú projektek keretén belül

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
18/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
SERCO Kft.
Bécsi út 314.
Budapest
1037
Hungría
Teléfono: +36 12722140
Correo electrónico: kozbeszerzes@serco.hu
Fax: +36 12722150
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 33 252 224.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 12906240-2-41

A szerződés módosításának időpontja: 27.6.2018.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
30000000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000
30210000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dunakeszi, Repülőtéri út 3. a KR informatikai raktára

VII.1.4)Descripción del contrato:

12 db Határ Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer kiszolgálói infrastruktúra hardver beszerzése és 9 db Határ Ellenőrző és Regisztrációs Rendszer kiszolgálói infrastruktúra szoftver beszerzése

11 db hardver beszerzése: a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 „Útlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon” elnevezésű projekt terhére;

1 db hardver beszerzése: a BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 „Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM)” elnevezésű projekt terhére;

8 db szoftver beszerzése: a BBA-2.6.3/2-16-2016-00001 „Útlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon” elnevezésű projekt terhére;

1 db szoftver beszerzése: a BBA-2.2.3/2-16-2016-00001 „Kockázatelemzés-értékelés fejlesztése (CIRAM)” elnevezésű projekt terhére.

További részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum VI. fejezete tartalmazza.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 3
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 33 252 224.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
SERCO Kft.
Bécsi út 314.
Budapest
1037
Hungría
Teléfono: +36 12722140
Correo electrónico: kozbeszerzes@serco.hu
Fax: +36 12722150
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

2. A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:

2.1. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

A szerződés módosítása nem lényeges, a szerződésmódosítás indoka, hogy az Eladó a Szerződés teljesítése során, 2018. június hónap 4. napján közölte a Vevővel, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megajánlott PY TX2540 M1 f/LFF/red. PSU típusú szerver helyett már csak utódterméket, a PY TX2550 M4 Tower 8x3.5’ típusú szerver eszközt tudja szállítani, mely a korábban megajánlott termékkel műszakilag egyenértékű.

A típusváltás oka az Eladó által benyújtott gyártói tájékoztatás alapján, hogy a korábban megajánlott PY TX2540 M1 f/LFF/red. PSU típusú szerver típus a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elhúzódása következtében az ajánlattétel és a szerződéskötés között eltelt időszakban kifutott, így azt az Eladó már nem tudja biztosítani a Szerződésben előírt műszaki tartalomnak megfelelően. A Szerződésben megajánlott termék helyett az Eladó az utódterméket tudja szállítani, amely a PY TX2550 M4 Tower 8x3.5’ típus.

Egy időközben kifutott, megszüntetett termék közvetlen gyári utódjának biztosítása nem minősül az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételnek.

2.2. A szerződés módosítása lényeges, ha a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A közbeszerzési eljárásban meghatározott, Ajánlatkérő (Vevő) által rögzített feltételek nem változtak.

A módosítással a szerződésbe nem kerül be olyan feltétel, illetve a szerződésből nem kerül ki olyan feltétel, amely másik ajánlattevő nyertességét lehetővé tette volna. A módosítás oka, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megajánlott PY TX2540 M1 f/LFF/red. PSU típusú szerver helyett az Eladó csak annak közvetlen gyári utódját tudja biztosítani, mivel a megajánlott termék kifutott.

2.3. A szerződés módosítása lényeges, ha a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát az Eladó javára változtatja meg.

A Szerződésmódosítás nem jár együtt a Felek jogainak és kötelezettségeinek növekedésével és a Szerződés szerinti ellenérték változásával. A Közbeszerzési Eljárás során megajánlott termék helyett Eladó az azzal műszakilag egyenértékű PY TX2550 M4 Tower 8x3.5’ típusú szervert biztosítja.

2.4. A szerződés módosítása lényeges, ha a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

A szerződés módosított rendelkezései:

1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés részét képező nyertes ajánlat 5. oldalán lévő pénzügyi árajánlat 1. sorában megajánlott Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 f/LFF/red. PSU típusú és S26361-K1 463-V201 cikkszámú szerver helyett az Eladó, az azzal egyenértékű, Fujitsu PRIMERGY TX2550 M4 Tower 8x3.5’ típusú és S26361-K1596-V112 cikkszámú szervert szállítja.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A hirdetmény VII.2.1) pontjában foglaltak alapján a szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bek. alapján került sor.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 33 252 224.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 33 252 224.00 HUF