Suministros - 305605-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Publicaciones periódicas

2018/S 134-305605

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Eötvös Loránd Tudományegyetem
AK02128
Egyetem tér 1–3.
Budapest
1053
Hungría
Persona de contacto: dr. Mihucz Bernadett
Teléfono: +36 14116700/2015
Correo electrónico: kozbeszerzes@elte.hu
Fax: +36 14116721
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.elte.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.elte.hu/kozbeszerzes

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018–2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása

II.1.2)Código CPV principal
22212000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018–2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22212000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018–2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása. A részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található. Mennyiség: 48 000 000 Ft + 10 % keretösszeg.

A részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található. A címek száma 242, a példányszám 686.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 025-053406

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: ELTE/1418/1(2018)
Lote nº: 1
Denominación:

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018–2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
23/01/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Váci út 19.
Budapest
1134
Hungría
Teléfono: +36 306189323
Correo electrónico: folyoirat@kello.hu
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 48 000 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szerződés módosításának időpontja: 27.6.2018.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
22212000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018–2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása. A részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található. Mennyiség: 48 000 000 Ft + 10 % keretösszeg.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 36
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 48 000 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Könyvtárellátó Nonprofit Kft
Váci út 19.
Budapest
1134
Hungría
Teléfono: +36 306189323
Correo electrónico: folyoirat@kello.hu
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

A Keretszerződés 23.1.2018 napján való megkötését és hatályba lépését követően – tekintettel az időmúlásra is – Vevőnél további olyan belföldi folyóirat beszerzési igények merültek fel, amellyel a közbeszerzési eljárás megindításakor – az Egyetem belső igényfelmérése során – Vevő nem tudott számolni, így szükségessé vált ezen belföldi folyóirat igényeknek a Keretszerződésen való átvezetése

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

A Keretszerződés-módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor tekintettel arra, hogy jelen Keretszerződés-módosítás nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, hiszen az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket a módosítás nem határoz meg

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 48 000 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 48 000 000.00 HUF