Services - 305936-2019

02/07/2019    S125

Lithuania-Vilnius: Evaluation consultancy services

2019/S 125-305936

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710061
Postal address: Konstitucijos pr. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-09601
Country: Lithuania
Contact person: Janina Škoda
E-mail: janina.skoda@vilnius.lt
Telephone: +370 52112187

Internet address(es):

Main address: http://www.vilnius.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465846
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=465846&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inžinerinių tinklų, įrengimų ir įrenginių, pastatų, patalpų ir kito kilnojamo bei nekilnojamo turto vertinimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
79419000 Evaluation consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos inžinerinių tinklų, įrengimų ir įrenginių, pastatų, patalpų ir kito kilnojamo bei nekilnojamo turto vertinimo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79419000 Evaluation consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Perkančioji organizacija turtui vertinti perka šias turto vertinimo paslaugas:

— inžinerinių tinklų vertinimą,

— įrenginių ir įrengimų vertinimą,

— pastatų (boilerinės, katilinės, nuotekų siurblinės) ir patalpų vertinimą,

— kito nekilnojamojo turto vertinimą,

— kilnojamojo turto (vandentiekio ir nuotekų siurbliai, valdymo automatika, kita siurblinės veikimui reikalinga įranga, elektros kabeliai, įvadinės spintos ir kt.) vertinimą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

— pasiūlymą pateikęs dalyvis,

— kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,

— kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų teikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu arba banko garantija 3 000 EUR sumai.

Kiekvienu atveju teikėjui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje sutartyje, sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka klientui ir teikėjas papildomai moka klientui 0,02 proc. delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

Šalys susitaria, kad už faktiškai, tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai klientas iš teikėjo priima suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą apie faktiškai suteiktas paslaugas ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo faktiškai suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto pateikimo klientui dienos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/08/2019
Local time: 10:45
Place:

Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje: Konstitucijos pr. 3, 215 kabinete.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Fax: +370 52688037
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/06/2019