Servicios - 306023-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Puławy: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2018/S 134-306023

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
430840684
ul. Dęblińska 2
Puławy
24-100
Polonia
Persona de contacto: Robert Zagraba
Teléfono: +48 818868768
Correo electrónico: przetargi@zuk.pulawy.pl
Fax: +48 818868768
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział Gmina Miasto Puławy
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów niestanowiących odpadów niebezpiecznych

Número de referencia: ZP/ZUK/06/2018
II.1.2)Código CPV principal
90500000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i transport odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów niestanowiących odpadów niebezpiecznych o kodach: 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*,20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80 w ilości 76,0 Mg/16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*,16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34 w ilości 19,5 Mg/15 02 02*, 15 02 03 w ilości 34,0 Mg/20 01 31*, 20 01 32 w ilości 20,0 Mg/13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19 w ilości 2,8 Mg/16 01 03 w ilości 600,0 Mg. Postępowanie Wykonawcy z odebranymi odpadami musi być zgodne z hierarchą sposobów postępowania z odpadami, w szczególności z opisanymi w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do ustawy z 14.12. 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2018 r. poz.21., procesami odzysku lub unieszkodliwiania oraz innych przepisów, jeśli ze względu na swój rodzaj postępowanie z odpadami wymaga stosowania tych przepisów, w tym art. ustawy z dnia 24.4. 2009 r. o bateriach i akumulatorach t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1803

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 423 080.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie częściowe nr 1 Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80 Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca, po odebraniu każdej partii odpadów będzie potwierdzał w terminie do 5 dni roboczych ilości odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego kartach przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów będą wystawiane w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. Odpady o kodach 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80, będą sukcesywnie odbierane przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do czasu odebrania odpadów w łącznej ilości wynoszącej 76,0 Mg w tym o ile nastąpi to przed upływem 18 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie częściowe nr 2 Odbiór i transport odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34. Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca, po odebraniu każdej partii odpadów będzie potwierdzał w terminie do 5 dni roboczych ilości odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego kartach przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów będą wystawiane w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. Odpady o kodach 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34, będą sukcesywnie odbierane przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do czasu odebrania odpadów w łącznej ilości wynoszącej 19,5 Mg w tym o ile nastąpi to przed upływem 18 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie częściowe nr 3 Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03. Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca, po odebraniu każdej partii odpadów będzie potwierdzał w terminie do 5 dni roboczych ilości odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego kartach przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów będą wystawiane w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. Odpady o kodach 15 02 02*, 15 02 03, będą sukcesywnie odbierane przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do czasu odebrania odpadów w łącznej ilości wynoszącej 34,0 Mg w tym o ile nastąpi to przed upływem 18 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie częściowe nr 4 Odbiór i transport odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32. Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca, po odebraniu każdej partii odpadów będzie potwierdzał w terminie do 5 dni roboczych ilości odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego kartach przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów będą wystawiane w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. Odpady o kodach 20 01 31*, 20 01 32, będą sukcesywnie odbierane przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do czasu odebrania odpadów w łącznej ilości wynoszącej 20,0 Mg w tym o ile nastąpi to przed upływem 18 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90514000
90512000
90513000
90510000
90523000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie częściowe nr 5 Odbiór i transport odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19. Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca, po odebraniu każdej partii odpadów będzie potwierdzał w terminie do 5 dni roboczych ilości odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego kartach przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów będą wystawiane w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. Odpady o kodach 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19, będą sukcesywnie odbierane przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do czasu odebrania odpadów w łącznej ilości wynoszącej 2,8 Mg w tym o ile nastąpi to przed upływem 18 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i transport zużytych opon tj. odpadów o kodzie – 16 01 03

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90514000
90512000
90510000
34913100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie z terenu należącego do Zamawiającego położonego w Puławach przy ul. Komunalnej 11

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie częściowe nr 6 Odbiór i transport zużytych opon tj. odpadów o kodzie – 16 01 03. Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego, zaś transport po stronie Wykonawcy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze samochodowej, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Każda partia odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowana w systemie wagowym, a jej masa potwierdzana kwitem wagowym. Kwit wagowy będzie stanowił wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów. Wykonawca, po odebraniu każdej partii odpadów będzie potwierdzał w terminie do 5 dni roboczych ilości odebranych odpadów na wystawionych przez Zamawiającego kartach przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów będą wystawiane w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. Odpady o kodzie 16 01 03, będą sukcesywnie odbierane przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, lub do czasu odebrania odpadów w łącznej ilości wynoszącej 600,0 Mg w tym o ile nastąpi to przed upływem 18 miesięcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp. zastosował tryb z wolnej ręki ponieważ w postępowaniu uprzednio prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów niestanowiących odpadów niebezpiecznych”,nr referencyjny ZP/ZUK/13/2017 udzielanego w częściach: część nr 1 Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80, do dnia 31.1.2018 r. do godz. 10:00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta;część nr 2 Odbiór i transport odpadów o kodzie 16 02 13*,16 02 14,16 02 16,16 06 01*,16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*,20 01 34, do dnia 31.1.2018 r. do godz.10:00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta;część nr 3 Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 02 02*,15 02 03 do dnia 31.1.2018 r. do godz.10:00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta; część nr 4 Odbiór i transport odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32 do dnia 31.1.2018 r. do godz.10:00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta; część nr 5 Odbiór i transport odpadów o kodzie 13 02 08*,16 01 07*,16 01 19, do dnia 31.1.2018 r. do godz.10:00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta; cześć nr 6 Odbiór i transport zużytych opon tj. odpadów o kodzie 16 01 03 zużyte opony, do dnia 31.1.2018 r. do godz.10:00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji przetargowej na składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia. 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w całości, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 19*, 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EKO SELEKT Michał Okupski
101597209
ul. Majdany 6A
Kutno
99-300
Polonia
Teléfono: +48 509686320
Correo electrónico: m.okupski@ekoselekt.pl
Código NUTS: PL715

Dirección de internet: www.ekoselekt.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 155 750.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 294 880.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 01 34

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 15 02 02*, 15 02 03

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EKO SELEKT Michał Okupski
101597209
ul. Majdany 6A
Kutno
99-300
Polonia
Teléfono: +48 509686320
Correo electrónico: m.okupski@ekoselekt.pl
Código NUTS: PL715

Dirección de internet: www.ekoselekt.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 38 850.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 64 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 20 01 31*, 20 01 32

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EKO SELEKT Michał Okupski
101597209
ul. Majdany 6A
Kutno
99-300
Polonia
Teléfono: +48 509686320
Correo electrónico: m.okupski@ekoselekt.pl
Código NUTS: PL715

Dirección de internet: www.ekoselekt.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 39 900.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 58 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Odbiór i transport odpadów o kodzie 13 02 08*, 16 01 07*, 16 01 19

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
EKO SELEKT Michał Okupski
101597209
ul. Majdany 6A
Kutno
99-300
Polonia
Teléfono: +48 509686320
Correo electrónico: m.okupski@ekoselekt.pl
Código NUTS: PL715

Dirección de internet: www.ekoselekt.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 570.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Odbiór i transport zużytych opon tj. odpadów o kodzie – 16 01 03

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018