Servicios - 306200-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Drawno: Equipo multimedia

2018/S 134-306200

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2
Drawno
73-220
Polonia
Persona de contacto: Anna Farbotko
Teléfono: +48 957682051
Correo electrónico: anna.farbotko@dpn.pl
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dpn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Ochrona przyrody i gospodarka rezerwatowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie w Drawnie ekspozycji w ramach wystawy „Las zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne” wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej

Número de referencia: DU-1598/2018af
II.1.2)Código CPV principal
32322000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Drawnie ekspozycji w ramach wystawy „Las zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne” wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej. Przedmiotem

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Rozwój bazy w Drawieńskim Parku Narodowym do prowadzenia edukacji ekologicznej na rzecz ochrony przyrody Puszczy Drawskiej” na podstawie umowy nr POIS.02.04.00-00-0010/16-00 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 686 249.35 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31700000
37820000
45000000
45310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum edukacji i turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego, ul. Kolejowa 20, 73-220 Drawno

II.2.4)Descripción del contrato:

Celem wykonania ekspozycji jest przystosowanie budynku DPN do prowadzenia edukacji ekologicznej. Ideą wykonania ekspozycji przyrodniczej w budynku Centrum jest ukazanie walorów ekosystemów leśnych Drawieńskiego Parku Narodowego. Ekspozycja zapoznaje zwiedzających ze zwyczajami zwierząt zarówno tych,które dość łatwo spotkać, usłyszeć lub zaobserwować ślady ich obecności w czasie wędrówki w lesie, jak i tych, które zwykle nie są dostrzegane przez osoby odwiedzające DPN. Pewne elementy ekspozycji pokazują więc to, co jest zazwyczaj niewidoczne. Ekspozycja przyrodnicza Centrum obejmuje wszystkie trzy kondygnacje budynku. Każda z kondygnacji została na potrzeby projektu wykonawczego umownie podzielona na kilka stref ekspozycyjnych i użytkowych. Kondygnacja „Piwnica" - hol wejściowy. Strefa obejmuje korytarz holu wejściowego (1). Zlokalizowano w nim ekspozycje kiosku multimedialnego oraz planszy informacyjnej z logotypem Parku. Informacja - recepcja (2). Pełni funkcję informacyjne,sprzedażowe i kontrolne. Znajdują się tu monitory umożliwiające obserwację sal ekspozycyjnych i kierowanie ruchem grup zwiedzających. Sala ekspozycyjna „Pod ziemią" (3) Jest zaaranżowana jako sala podziemna, w której zwiedzający obserwują zwierzęta w ich podziemnych norach oraz wybrane organizmy żyjące w glebie. II Kondygnacja „Parter". Sala ekspozycyjna „Las”. W największej sali na parterze znajduje się ekspozycja pokazująca fragment zbiorowisk leśnych, nazwana „bajkową dioramą lasu”. W przedniej części dioramy widoczny jest profil glebowy, w którym widać korzenie drzew i nory zwierząt. Ze względu na niewielką powierzchnię sali zaplanowano umieszczenie w dioramie tylko dwóch fragmentów pni głównych gatunków lasotwórczych Parku - buka oraz sosny. Zaplanowano tutaj także ekspozycję o nazwie „drzewo z dziuplami". W dziuplach będą zamontowane ekrany na których będą wyświetlane filmy o ich mieszkańcach. Przewidziano także „Multimedialne drzewo”, ambonę, lornetki stereoskopowe. W kolejnym pomieszczeniu sąsiadującym z salą ekspozycyjną „las” przewidziano ekspozycję małych zwierząt oraz między innymi instalację typu „sandbox”. Celem i przeznaczeniem wykonania ekspozycji w budynku Centrum jest ukazanie walorów Drawieńskiego Parku Narodowego, ukazanie jego walorów przyrodniczych zbiorowisk leśnych. Zdecydowano się na połączenie tradycyjnych form przekazu z najnowocześniejszymi technologiami ekspozycji multimedialnych. Połączono różne rodzaje form przekazu, od artystycznych misternie rzeźbionych ekspozycji wprowadzających zwiedzających w klimat bajkowy, przez proste, minimalistyczne eksponaty do rzeczywistości wirtualnej włącznie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.02.04.00-00-0010/16

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 077-171800
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Wykonanie w Drawnie ekspozycji w ramach wystawy „Las zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne” wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Deko-Bau Sp. z o.o.
ul. Ścinawska 1
Lubin
59-300
Polonia
Teléfono: +49 768195664
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 686 249.35 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 031 101.01 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018