Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 306259-2022

07/06/2022    S108

Polen-Katowice: Ketten

2022/S 108-306259

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 101-281135)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul.Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Godziek
E-Mail: e.godziek@pgg.pl
Telefon: +48 327161476
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://korporacja.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 287-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 702200632
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44540000 Ketten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy łańcuchów ogniwowych górniczych (nr grupy 287-1) , podzielono na 14 zadań.Szczegółowy opis oraz wymagania prawne i parametry tech.użytkowe są określono w SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 101-281135

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 05/09/2022
muss es heißen:
Tag: 11/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: