Tjänster - 306453-2018

14/07/2018    S134    Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Städning

2018/S 134-306453

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 132-300710)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: S:t Erik Markutveckling AB
Nationellt registreringsnummer: 556064-5813
Postadress: c/o Stockholms Stadshus AB
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 105 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Tony Hansson
E-post: tony.hansson@colligio.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.collligio.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lokalvård för S:t Erik Markutveckling

Referensnummer: 18/75
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000 Städning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Lokalvård för S:t Erik Markutveckling fastighetsbestånd i Stockholmsområdet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 132-300710

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.3)
Plats där texten ska ändras: Plats för utförande, NUTS-kod
I stället för:

SE2

Ska det stå:

SE11

VII.2)Övriga upplysningar: