Služby - 306488-2022

08/06/2022    S109

Belgie-Brusel: Studie na podporu hodnocení nařízení č. 1/2003 a č. 773/2004

2022/S 109-306488

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 096-264007)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (COMP)
Poštovní adresa: Madouplein 1
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: COMP-REG-1@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/competition/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie na podporu hodnocení nařízení č. 1/2003 a č. 773/2004

Spisové číslo: COMP/2022/OP/0004
II.1.2)Hlavní kód CPV
79310000 Průzkum trhu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Komise pořizuje studii, která podpoří hodnocení nařízení č. 1/2003 a 773/2004.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 096-264007

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.3)
Místo v textu, které má být změněno: Technická a odborná způsobilost
Namísto:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci

Má být:

Výběrová kritéria dle stanovení v revidované zadávací dokumentaci, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 22/06/2022
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 30/06/2022
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 01/07/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: