Servicios - 306533-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Servicios de red informática

2018/S 134-306533

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10434
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Hungría
Persona de contacto: Kovács Máté
Teléfono: +36 18964195
Correo electrónico: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nisz.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nisz.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet és önkormányzati ASP rendszer biztosításához szükséges SAN, LAN és Határvédelmi rendszerek kialakítása - 1. rész

II.1.2)Código CPV principal
72700000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Felhő alapú adatközponti LAN rendszer (LAN rendszer) kialakítása

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72710000
32424000
32420000
72266000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország, Budapest és Pest megye

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Ajánlatkérő a kormányzati feladatokat ellátó intézményi kör hatékonyabb és biztonságosabb kiszolgálására egy új Kormányzati Adatközpontot fejleszt és épít ki. Ezen fejlesztéshez szükséges adatközpont LAN hálózatiinfrastruktúrát kiszolgáló felhő alapú adatközponti LAN rendszer beszerzése két részteljesítésben.

Eszközök és licencek:

— SPINE funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 10 db),

— LEAF funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 20 db),

— BORDER LEAF funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 4 db),

— MANAGEMENT funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 20 db),

— MPO-12 multimódusú 40GbE interfész modul (össz. 208 db),

— Dual LC/PC multimódusú 10GbE interfész modul (össz. 408 db),

— Dual LC/PC multimódusú 1GbE interfész modul (össz. 20 db),

— RJ45 UTP 1GbE interfész modul (össz. 208 db).

I. részteljesítés:

— eszközök leszállítása az Ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszín(ek)re (ideiglenes gépterem(ek) -max. 2 db),

— rendszeradminisztrátori szintű oktatás megtartása- Rendszerimplementáció (pilot rendszer),

— rendszerimplementációs terv elkészítése Ajánlatkérő bevonásával (ideiglenes géptermek: pilot rendszer,végleges géptermek: végleges rendszer),

— tesztelési terv elkészítése Ajánlatkérő bevonásával (pilot; végleges rendszer),

— az eszközök üzembe helyezése,

— rendszerimplementáció (pilot rendszer),

— rendszerteszt (pilot rendszer).

II. részteljesítés:

— költöztetés (végleges géptermekbe),

— részvétel az éles üzemű működés feltételeinek kialakításában.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 23/02/2017
Fin: 31/03/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005; KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 050-092385

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Felhő alapú adatközponti LAN rendszer (LAN rendszer) kialakítása

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/01/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 349 686 700.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 11.5.2018.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72700000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72710000
32420000
32424000
72266000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország, Budapest és Pest megye

VII.1.4)Descripción del contrato:

Ajánlatkérő a kormányzati feladatokat ellátó intézményi kör hatékonyabb és biztonságosabb kiszolgálásáraegy új Kormányzati Adatközpontot fejleszt és épít ki. Ezen fejlesztéshez szükséges adatközpont LAN hálózatiinfrastruktúrát kiszolgáló felhő alapú adatközponti LAN rendszer beszerzése két részteljesítésben.

Eszközök és licencek:

— SPINE funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 10 db),

— LEAF funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 20 db),

— BORDER LEAF funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 4 db),

— MANAGEMENT funkciójú switch (szükséges licencekkel) (össz. 20 db),

— MPO-12 multimódusú 40GbE interfész modul (össz. 208 db),

— Dual LC/PC multimódusú 10GbE interfész modul (össz. 408 db),

— Dual LC/PC multimódusú 1GbE interfész modul (össz. 20 db),

— RJ45 UTP 1GbE interfész modul (össz. 208 db).

I. részteljesítés:

— eszközök leszállítása az Ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszín(ek)re (ideiglenes gépterem(ek) -max. 2 db),

— rendszeradminisztrátori szintű oktatás megtartása- Rendszerimplementáció (pilot rendszer),

— rendszerimplementációs terv elkészítése Ajánlatkérő bevonásával (ideiglenes géptermek: pilot rendszer,végleges géptermek: végleges rendszer),

— tesztelési terv elkészítése Ajánlatkérő bevonásával (pilot; végleges rendszer),

— az eszközök üzembe helyezése,

— rendszerimplementáció (pilot rendszer),

— rendszerteszt (pilot rendszer).

II. részteljesítés:

— költöztetés (végleges géptermekbe),

— részvétel az éles üzemű működés feltételeinek kialakításában.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 23/02/2017
Fin: 31/12/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 349 686 700.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

— [1.4.] „Ahol a szerződés opcióból történő lehívás esetében termékről vagy eszközről beszél, ott ezen a költöztetést is érteni kell.

Megrendelő az előzőekben meghatározott opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel az alábbiak szerint jogosult lehívni:

a) a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában meghatározott termékek esetében a szerződés hatályba lépését követő 6 hónapon belül egy vagy több részletben,

b) 1 db Költöztetés és éles üzemű működés feltételeinek kialakítása feladat esetében a szerződés végteljesítését megelőző 28. napig.”

2.2.

— Teljesítés határideje: 2. részteljesítés esetében: 31.12.2018,

— Az Alapszerződés jelen módosítása miatt az Alapszerződés 9.1 pontjában meghatározott (fix rész) ellenértéke „273 368 250 Ft + áfa, azaz Kétszázhetvenhárommillió háromszázhatvannyolcezer kétszázötven forint + általános forgalmi adó”-ra módosul, az Alapszerződés 9.2. pontjában meghatározott opció értéke „76 318 450 Ft + áfa, azaz Hetvenhatmillió háromszáztizennyolcezer négyszázötven forint + általános forgalmi adó”-ra módosul,

— [10.3.] „Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:

— jelen szerződés 1.1 pontjának 1. francia bekezdésében meghatározott feladatok teljesítéséért Vállalkozó az első részteljesítés esetében kettő (projektenként egy-egy) számla benyújtására jogosult,

— jelen szerződés 1.1 pontjának 2. francia bekezdésében meghatározott feladatok teljesítéséért Vállalkozó feladatonként egy-egy számla benyújtására jogosult, azaz

– az eszközök sikeres átköltöztetését követően,

– az eszközöknek a felhő automatizálási rendszerhez történő integrációja sikeresen megvalósult,

– opcióból történő lehívás esetén Vállalkozó egyedi megrendelésenként egy számla benyújtására jogosult.”

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. a 27.10.2017-én kelt K-NET-7932/2017. számú és a 13.2.2018-án kelt K-NET-1531/2018. levelében arról adott tájékoztatást, hogy az eredeti ütemezést nem tudja tartani, várhatóan 2018 év végére készül el az Adatközpont. Mivel az Alapszerződés véghatárideje ennél korábbi, a végteljesítési határidőt a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 (KAK HW) projekt fizikai zárásának határidejére – 31.12.2018-re – szükséges módosítani.

Az egyik (1 db) - végleges Adatközpontba való SITE2 telephelyre történő - költöztetés opcióba történő áthelyezése szükséges, mely szolgáltatást Vevő akkor veszi igénybe, ha a SITE2 Adatközpont a projekt fizikai zárásának határidejéig kialakításra kerül. A változtatás indoka, hogy amennyiben a SITE2 végleges Adatközpont építés esetleg tovább csúszna, a szerződés teljesítése követni tudja a költöztetés elmaradását.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 349 686 700.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 349 686 700.00 HUF