Servicios - 306534-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Servicios de red informática

2018/S 134-306534

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10434
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Hungría
Persona de contacto: Kovács Máté
Teléfono: +36 18964195
Correo electrónico: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nisz.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nisz.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet és önkormányzati ASP rendszer biztosításához szükséges SAN, LAN és Határvédelmi rendszerek kialakítása – 5. rész

II.1.2)Código CPV principal
72700000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Felhő alapú adatközponti határvédelmi rendszer (határvédelmi rendszer) kialakítása

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72710000
48810000
32424000
72266000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország, Budapest és Pest megye

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A beszerzés célja két teljes mértékben identikus, felhő környezet elé határvédelmi rendszer beszerzése és integrálása két telephelyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ehhez szükséges szoftver- és hardverelemeket.

Eszközök és licencek: telephelyenként egy határvédelmi rendszer, mely a következő funkciókat biztosítja (Határvédelem, Hardveres SSL gyorsítás, ADC (Application Delivery Controller), terheléselosztó funkciók, szolgáltatások publikációja, SSL-alapú távoli kliens elérés (Remote Access VPN). Az egyik telephelyre kialakítandó rendszert a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 projekt, minden további egységet és szolgáltatást a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 projekt fogja finanszírozni, ezért az Ajánlattevőnek az ajánlatot ennek megfelelően kell megbontania.

I. részteljesítés:

— eszközök leszállítása az Ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszín(ek)re (ideiglenes gépterem(ek) -max. 2 db.),

— rendszeradminisztrátori szintű oktatás megtartása,

— rendszerimplementációs terv elkészítése az Ajánlatkérő bevonásával (ideiglenes géptermek: pilotrendszer, végleges géptermek: végleges rendszer),

— tesztelési terv elkészítése az Ajánlatkérő bevonásával (pilot rendszer, végleges rendszer),

— az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni (pilot környezet),

— rendszerimplementáció (pilot rendszer),

— rendszerteszt (pilot rendszer).

II. részteljesítés:

— költöztetés (végleges géptermekbe),

— részvétel az éles üzemű működés feltételeinek kialakításában.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 23/02/2017
Fin: 31/03/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008.

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 050-092385

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 5
Denominación:

Felhő alapú adatközponti határvédelmi rendszer (határvédelmi rendszer) kialakítása

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
27/01/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 197 490 600.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szerződésmódosítás aláírásának napja: 17.5.2018.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72700000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72710000
48810000
32424000
72266000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Código NUTS: HU120
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország, Budapest és Pest megye.

VII.1.4)Descripción del contrato:

A beszerzés célja két teljes mértékben identikus, felhő környezet elé határvédelmi rendszer beszerzése és integrálása két telephelyen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ehhez szükséges szoftver- és hardverelemeket.

Eszközök és licencek: telephelyenként egy határvédelmi rendszer, mely a következő funkciókat biztosítja (Határvédelem, Hardveres SSL gyorsítás, ADC (Application Delivery Controller), terheléselosztófunkciók,szolgáltatások publikációja, SSL alapú távoli kliens elérés (Remote Access VPN). Az egyik telephelyre kialakítandó rendszert a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 projekt, minden további egységet és szolgáltatást a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 projekt fogja finanszírozni, ezért az Ajánlattevőnek az ajánlatot ennek megfelelően kell megbontania.

I. részteljesítés:

— eszközök leszállítása az Ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszín(ek)re (ideiglenes gépterem(ek) -max. 2 db.),

— rendszeradminisztrátori szintű oktatás megtartása,

— rendszerimplementációs terv elkészítése az Ajánlatkérő bevonásával (ideiglenes géptermek: pilotrendszer, végleges géptermek: végleges rendszer),

— tesztelési terv elkészítése az Ajánlatkérő bevonásával (pilot rendszer, végleges rendszer),

— az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni (pilot környezet),

— rendszerimplementáció (pilot rendszer),

— rendszerteszt (pilot rendszer).

II. részteljesítés:

— költöztetés (végleges géptermekbe),

— részvétel az éles üzemű működés feltételeinek kialakításában.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 23/02/2017
Fin: 31/12/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 197 490 600.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
T-Systems Magyarország Zrt.
Budafoki út 56.
Budapest
1117
Hungría
Código NUTS: HU110
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

— Teljesítés határideje a 2. részteljesítés esetében: 31.12.2018,

— Alapszerződés 8.3. a) pontjában meghatározott feladatokat teljesítettnek tekintik a pilot rendszer egyik helyszínre való átköltöztetése megvalósulása esetén. Ahol a szerződés a költöztetésekről beszél, ott ezen az egyik helyszínre való költöztetést kell érteni,

— 2.4. Az Alapszerződés jelen módosítása miatt az Alapszerződés 9.1 pontjában meghatározott ellenértéke „185 318 600 Ft + áfa, azaz száznyolcvanötmillió-háromszáztizennyolcezer-hatszáz forint + általános forgalmi adó”-ra módosul, az opció értéke 12 172 000 Ft + áfa, azaz tizenkétmillió-százhetvenkettőezer forint + általános forgalmi adó,

— 2.5. Az Alapszerződés 10.3. pontja kiegészül azzal a mondattal, hogy: „Vállalkozó az opcióból történő lehívás esetén egy számla benyújtására jogosult".

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. a 27.10.2017-én kelt K-NET-7932/2017. számú és a 2018. február 13-án kelt K-NET-1531/2018. levelében arról adott tájékoztatást, hogy az eredeti ütemezést nem tudja tartani, várhatóan 2018 év végére készül el az Adatközpont. Mivel az Alapszerződés véghatárideje ennél korábbi, a végteljesítési határidőt a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 (KAK HW) projekt fizikai zárásának határidejére – 31.12.2018-re – szükséges módosítani.

Az egyik (1 db) – végleges Adatközpontba való SITE2 telephelyre történő – költöztetés opcióba történő áthelyezése szükséges, mely szolgáltatást Vevő akkor veszi igénybe, ha a SITE2 Adatközpont a projekt fizikai zárásának határidejéig kialakításra kerül. A változtatás indoka, hogy amennyiben a SITE2 végleges Adatközpont építés esetleg tovább csúszna, a szerződés teljesítése követni tudja a költöztetés elmaradását.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 197 490 600.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 197 490 600.00 HUF