Obras - 306608-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Trabajos de instalación en edificios

2018/S 134-306608

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 083-188306)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 42/217
Praha 9
190 22
República Checa
Persona de contacto: JUDr. Hana Němečková
Teléfono: +420 270006261
Correo electrónico: nemeckova@akvt.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dpp.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

II.1.2)Código CPV principal
45300000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí“ v rozsahu projektové dokumentace, včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.). Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zadávacími podmínkami a právními předpisy.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky bude rovněž poskytování servisu v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí servisních služeb, která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Podrobnosti a specifikace předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v Projektové dokumentaci zpracované společností Metroprojekt, a.s., IČO: 45271895, se sídlem Nám. I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ: 120 00. Bližší informace obsahuje zadávací dokumentace.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 083-188306

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 03/08/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/08/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 03/08/2018
Hora local: 10:05
Léase:
Fecha: 07/08/2018
Hora local: 10:05
VII.2)Otras informaciones adicionales: