Suministros - 306656-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Adjudicación de contrato sin publicación previa 

República Checa-Praga: Mástiles

2018/S 134-306656

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
República Checa
Persona de contacto: Jana Houšková
Teléfono: +420 296193084
Correo electrónico: zakazky@dpp.cz
Código NUTS: CZ010

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dpp.cz

Dirección del perfil de comprador: http://www.tenderarena.cz/profily/DPP

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávky ocelových trakčních stožárů

II.1.2)Código CPV principal
44212250
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ocelových trakčních stožárů s příslušenstvím pro využití v městské hromadné tramvajové dopravě v Praze dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění.

Bližší specifikace plnění v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44212250
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ocelových trakčních stožárů s příslušenstvím pro využití v městské hromadné tramvajové dopravě v Praze dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění.

Bližší specifikace plnění v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Zakázka byla zadávána v režimu JŘBU podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že tento důvod není uveden v seznamu odůvodnění JŘBU v Příloze D2 ve formuláři F06 dle nařízení 1986/2016 Sb., které vychází z nové zadávací směrnice pro sektorové zakázky, uvádíme odůvodnění JŘBU do tohoto pole. Bod 2 byl jako odůvodnění vyplněn pouze z důvodů striktně nastavené validace, v opačném případě by nebylo možné formulář odeslat k uveřejnění.“

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MZK Chomutov, s.r.o
25490273
Droužkovická 424
Údlice
431 41
República Checa
Código NUTS: CZ042
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 355 400.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018