Palvelut - 306717-2019

02/07/2019    S125    Palvelut - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Turku: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 125-306717

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 236
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Petri Järvinen
Sähköpostiosoite: petri.jarvinen@ely-keskus.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle

Viitenumero: VARELY/2788/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valmet Automotive Oy käynnistää akkujen suurtuotannon Salossa. Valmet Automotiven Electric Vehicle- liiketoimintalinja toimii akkujärjestelmien valmistajana ja täydellisten akkujärjestelmien toimittajana autoteollisuuden ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen korkean teknologian suursarja-akkutehtaassa Salossa siten, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti akkutehtaan eri tuotantotehtävissä ja automatisoiduilla valmistuslinjoilla materiaalinkäsittelijänä ja operaattorina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt palkataan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 908 988.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Varsinais-suomen ELY-keskus pyytää tarjousta suoraan yhdeltä (1) palveluntuottajalta. Kyse on hankinnasta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä koulutuksen toteutuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Akkutehtaan tuotantolinjat ovat suunniteltu asiakkaalle valmistettavien 48V-automotive-akkujen valmistukseen, ja ovat teknologisen kokonaisuuden suhteen ainutlaatuisia. Linjastot on suunniteltu vain yhden tuotteen ja sen varianttien kokoonpanoon. Linjastolla operoiminen on olennainen osa koulutuksen keskeistä sisältöä, eikä vastaavaa linjastoa eikä siihen liittyvää ammatin hallinnan kannalta riittävän laaja-alaista koulutusosaamista ole käytössä eikä saatavilla muualta. Linjaston toimintaan ja siinä operoimiseen liittyvä koulutus muodostaa noin 90 % rekrytoivan koulutuksen kokonaiskestosta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista ilmoitusta
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Varsinais-suomen ELY-keskus on pyytänyt tarjousta suoraan yhdeltä (1) palveluntuottajalta. Kyse on hankinnasta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä koulutuksen toteutuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Valmet Automotive Oy käynnistää akkujen suurtuotannon Salossa. Valmet Automotiven Electric Vehicle- liiketoimintalinja toimii akkujärjestelmien valmistajana ja täydellisten akkujärjestelmien toimittajana autoteollisuuden ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen korkean teknologian suursarja-akkutehtaassa Salossa siten, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti akkutehtaan eri tuotantotehtävissä ja automatisoiduilla valmistuslinjoilla materiaalinkäsittelijänä ja operaattorina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt palkataan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Salon akkutehtaalle tulee kolme (3) tuotantolinjaa; kaksi (2) niistä on suurivolyymisia ja yksi (1) piensarjatyyppinen. Sarjatuotanto tulee alkamaan viimeistään Q4/2019. Akkutehtaan tuotantolinjat on suunniteltu asiakkaalle valmistettavien 48V-automotive-akkujen valmistukseen, ja ovat teknologisen kokonaisuuden suhteen ainutlaatuisia. Linjastot on suunniteltu vain yhden tuotteen ja sen varianttien kokoonpanoon. Linjastolla operoiminen on olennainen osa koulutuksen keskeistä sisältöä, eikä vastaavaa linjastoa eikä siihen liittyvää ammatin hallinnan kannalta riittävän laaja-alaista koulutusosaamista ole käytössä eikä saatavilla muualta.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
19/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Valmet Automotive Oy teollisuusoppilaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0143991-2
Postiosoite: Joensuunkatu 7 C
Postitoimipaikka: Salo
NUTS-koodi: FI1C1
Postinumero: 24100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: juha.laitala@valmet-automotive.com
Puhelin: +358 405444344

Internetosoite: http://valmet-automotive.com

Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 908 988.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen/osaan/käyttöoikeussopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla
Arvo ilman alv:tä: 35 000.00 EUR
Osuus: 4 %
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Työturvallisuuskorttikoulutus kaikille koulutettaville.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/06/2019